zdjecie
zdjecie


Zdjęcie wykonane w Institut fur Kernphysik in Julich (pokój 122).

Po lewej:
widoczna hala
akceleratora COSY