STRONA GŁÓWNA

Obecnie jestem zatrudniony na stanowisku adiunkta w Zakładzie Fizyki Hadronów na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od września 2016 roku pełnię funkcję Sekretarza Nukowego Instytutu Fizyki im. M. Smoluchowskiego.

Moje główne zainteresowania naukowe skupiają się na badaniu fundamentalnych symetrii w układach hadronowych i atomowych. Od 2006 roku biorę bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzaniu pomiarów oraz analizie danych mających na celu testowanie symetrii dyskretnych w przyrodzie oraz zjawisk nie dających się opisać w ramach Modelu Standardowego fizyki cząstek. Ponadto zajmuję się zagadnieniami związanymi z tworzeniem aplikacji internetowych w oparciu o architekturę zorientowaną na usługi SOA, przy użyciu środowiska uruchomieniowego Node.js.

Pracę magisterską wykonałem we współpracy z grupą badawczą COSY-11 oraz WASA-at-COSY. Natomiast pracę doktorską wykonałem w ramach współpracy z dwoma międzynarodowymi zespołami badawczymi: WASA-at-COSY oraz ATRAP.

Obecnie swoje badania prowadzę we wspołpracy z grupami z Centrum Badawczego Juelich, Europejskiego Ośrodka Badań Jądrowych CERN, Uniwersytetu Harvarda, Universytetu York oraz Colorado State University.

Pozanaukowo interesuje się lotnictwem, dalekimi podróżami, sieciami komputerowymi oraz muzyką filmową.