STRONA GŁÓWNA

NEWS: Undergraduates wishing to be Graduate Students in the Prof. Moskal Group - Bachelor and Diploma Theses Offers

NEWS: We have started the LIDER Project - Innovative mobile PET scanner for simultaneous PET/MRI imaging - more info

 

Obecnie jestem zatrudniony na stanowisku adiunkta w Zakładzie Fizyki Jądrowej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od września 2016 roku pełnię funkcję Sekretarza Nukowego Instytutu Fizyki.

Moje główne zainteresowania naukowe skupiają się na badaniu fundamentalnych symetrii w układach hadronowych i atomowych. Od 2006 roku biorę bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzaniu pomiarów oraz analizie danych mających na celu testowanie symetrii dyskretnych w przyrodzie oraz zjawisk nie dających się opisać w ramach Modelu Standardowego fizyki cząstek.

Pracę magisterską wykonałem we współpracy z grupą badawczą COSY-11 oraz WASA-at-COSY. Natomiast pracę doktorską wykonałem w ramach współpracy z dwoma międzynarodowymi zespołami badawczymi: WASA-at-COSY oraz ATRAP.

Pozanaukowo interesuje się lotnictwem, dalekimi podróżami, sieciami komputerowymi oraz muzyką filmową.