CURRICULUM VITAE

Edukacja

2008 - 2012 Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej, studia doktoranckie, tytuł pracy doktorskiej: Test of charge conjugation invariance in eta->pi +pi -pi 0 and eta->e +e -pi 0 decays.
2003 - 2008 Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej, studia magisterskie z fizyki jądrowej, praca magisterska pt. Feasibility study of the eta' meson decay to pi +pi -pi 0 using WASA-at-COSY apparatuss
1998 - 2002 Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Wolbromiu

Doświadczenie zawodowe i pełnione funkcje

od 2021 Adiunkt w Zakładzie Fizyki Hadronów, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Fizyki im. M. Smoluchowskiego
od 2020 Sekretarz Naukowy Instytutu Fizyki im. M. Smoluchowskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (kadencja 2020-2024)
od 2020 Członek Rady Instytutu Fizyki UJ oraz Rady Wydziału FAIS UJ (kadencja 2020-2024)
2018 - 2020 Sekretarz Naukowy 45 Zjazdu Fizyków Polskich w Krakowie
2017 - 2020 Adiunkt w Zakładzie Doświadczalnej Fizyki Cząstek i Jej Zastosowań, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Fizyki
2016 - 2020 Sekretarz Naukowy Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (kadencja 2016-2020)
2016 - 2020 Członek Rady Programowej ds. kierunku informatyka stosowana WFAIS UJ (kadencja 2016-2020)
2016 - 2020 Członek Rady Instytutu Fizyki UJ oraz Rady Wydziału FAIS UJ (kadencja 2016-2020)
2015 - 2017 Adiunkt w Zakładzie Fizyki Jądrowej (zlikwidowany), Uniwersytet Jagielloński, Instytut Fizyki
2012 - 2015 Asystent z doktoratem w Zakładzie Fizyki Jądrowej, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Fizyki
2008 - 2009 Asystent naukowy w grupie ATRAP (CERN), Centrum Badawcze Juelich w Niemczech
2007 Urząd Gminy Kozłów, 32-241 Kozłów - Główny informatyk

Nagrody i wyróżnienia

2020 Nagroda Specjalna Polskiego Towarzystwa Fizycznego za organizację 45 Zjazdu Fizyków Polskich w Krakowie w 2019
2019 Laureat Medalu Stulecia Polskiego Towarzystwa Fizycznego za działalnośc na rzecz PTF
2015 Otrzymanie dofinansowania w prestiżowym programie LIDER Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację badań w projekcie pt. Innowacyjny przenośny tomograf PET do jednoczesnego obrazowania PET/MRI
2014 Nagroda Zespołowa I Stopnia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za wybitne osiągnięcia naukowe dla: Prof. dr hab. Pawła Moskala, Dra Eryka Czerwińskiego, Dra Michała Silarskiego i Dra Marcina Zielińskiego
2013 Laureat Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców 2013
2012 Laureat Stypendium START 2012 Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
2010 Nagroda za najlepszy plakat naukowy na konferencji MESON 2010
2009 Laureat Programu DOCTUS Małopolski Fundusz Stypendialny dla doktorantów
2008 Nagroda Polskiego Towarzystwa Fizycznego o/Kraków dla najlepszej pracy magisterskiej

Staże i praktyki naukowe

2006 Niemcy, Centrum Badawcze Juelich - praktyka studencka (2 tygodnie)
2007 Szwecja, Uniwersytet w Uppsali - praktyka studencka (1 tydzień)
2008 Szwajcaria, Centrum Badań Fizyki Jądrowej CERN - asystent naukowy w grupie ATRAP (6 miesięcy)
2008 Kanada, Uniwersytet York - pobyt naukowy na zaproszenie (1 tydzień)
2009 Niemcy, Centrum Badawcze Juelich - stypendium naukowe 'FFE Funding Program of the Jülich Center for Hadron Physics' (6 miesięcy)
2007 - 2013 Szwecja, Uniwersytet w Uppsali - pobyty naukowe na zaproszenie (łącznie ok. 1 mięsiąca)
2009 - 2020 Szwajcaria, Centrum Badań Fizyki Jądrowej CERN - wielokrotne pobyty naukowe (łącznie ok. 8 miesięcy)
2007 - 2020 Niemcy, Centrum Badawcze Juelich - wielokrotne pobyty naukowe na zaproszenie (łącznie ok. 10 miesięcy)

Uczestnictwo w projektach badawczych

Projekty w realizacji:
 1. Innowacyjny przenośny tomograf PET do jednoczesnego obrazowania PET/MRI
  Grant badawczo-rozwojowy w programie LIDER NCBR nr 274/L-6/2014 na lata 2016 - 2018,
  Funkcja: kierownik projektu

 2. Badanie polaryzacji w procesie produkcji antyprotonów
  Grant MNISW i DAAD w Programie Wykonawczym wymiany osobowej z Niemcami,
  numer projketu: DAAD PPP-PL nr 57155292 na lata 2015 - 2016,
  współpraca międzynarodowa pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim i Forschungszentrum Juelich (Niemcy)
  Funkcja: kierownik projektu

 3. Produkcja i pułapkowanie atomów antywodoru w celu badania fundamentalnej symetrii CPT
  Grant badawczy PRELUDIUM NCN nr 2011/03/N/ST2/02653 na lata 2012 - 2015,
  Funkcja: kierownik projektu

Projekty zakończone:
 1. Paskowy Pozytonowy Tomograf Emisyjny
  Grant badawczy NCBIR programu INNOTECH (In-Tech) na lata 2012 - 2015
  Funkcja: wykonawca

 2. Badanie rozpadów mezonu eta za pomocą detektora WASA-at-COSY
  Grant badawczy MNiSW nr 0320/B/H03/2011/40 na lata 2011 - 2014,
  Funkcja: wykonawca

 3. Badanie symetrii sprzężenia ładunkowego w rozpadach eta to pi0e+e- i eta to pi0pi+pi-
  Grant promotorski MNiSW nr 0312/B/H03/2011/40 na lata 2011 - 2012,
  Funkcja: główny wykonawca

 4. Investigations of the CP symmetry with WASA-at-COSY
  Grant badawczy Centrum Fizyki Hadronowej Jülich nr JCHP-FFE 41831803 (COSY-107) na lata 2008 - 2011,
  Funkcja: wykonawca

 5. Poszukiwanie jąder mezonowych: próba odkrycia stanów związanych mezonu eta z jądrem atomu helu przez pomiary funkcji wzbudzenia przekrojów czynnych na wytwarzanie mezonów pi w reakcji deuteronu z deuteronem w pobliżu progu na produkcje mezonu eta
  Grant badawczy MNiSW nr 3240/H03/2006/31 na lata 2006 - 2009,
  Funkcja: wykonawca

Członkostwo w zespołach badawczych

2020 - obecnie Członek międzynarodowego zespołu badawczego HADES
2014 - obecnie Członek międzynarodowego zespołu badawczego P-349 (Badanie efektów polaryzacyjnych w produkcji antyprotonów)
2009 - obecnie Członek zespołu badawczego opracowującego nowe metody obrazowania emisyjnego J-PET
2008 - obecnie Członek międzynarodowego zespołu badawczego ATRAP
2006 - obecnie Członek międzynarodowego zespołu badawczego WASA-at-COSY
2006 - obecnie Członek międzynarodowego zespołu badawczego COSY-11

Ukończone kursy i szkolenia

2007 CCNA 3 - Switching Basics and Intermediate Routing - Akademia CISCO WFAIS UJ
2007 CCNA 2 - Routers and Routing Basics - Akademia CISCO WFAIS UJ
2006 CCNA 1 - Network Basics - Akademia CISCO WFAIS UJ
2004 Found raising from the European Union for youths - Uniwersytet Jagielloński