ALUMNI

Lista prac dyplomowych wykonanych pod moim kierunkiem:
 1.  Praca magisterska : Architektura mikroserwisów w rozproszonej aplikacji internetowej
  Autor: Adrian Koszyk
  abstract
  Data obrony: 2021
 2.  Praca licencjacka : Application of machine learning methods in image captioning
  Autor: Vladyslav Fedoriuk
  abstract
  Data obrony: 2021
 3.  Praca magisterska : Wdrożenie wysokoskalowalnego i wysokodostępnego systemu biblioteki internetowej w oparciu o środowisko Google Cloud Platform
  Autor: Dominik Góralczyk
  abstract
  Data obrony: 2021
 4.  Praca licencjacka : Aplikacja internetowa do organizacji towarzyskich wydarzeń sportowych
  Autor: Piotr Piechowicz
  abstract
  Data obrony: 2021
 5.  Praca licencjacka : Aplikacja internetowa klasy OMS/ERP do zarządzania przedsiębiorstwem
  Autor: Bartosz Krawiec
  abstract
  Data obrony: 2021
 6.  Praca licencjacka : Aplikacja internetowa do wyszukiwania przepisów kulinarnych
  Autor: Maria Suchanik
  abstract
  Data obrony: 2021
 7.  Praca magisterska : REST architecture as a basis of mobile application that increases safety in the Tatra National Park
  Autor: Bartłomiej Orawiec
  abstract
  Data obrony: 2021
 8.  Praca licencjacka : Aplikacja mobilna do planowania wycieczek górskich
  Autor: Karol Kosoń
  abstract
  Data obrony: 2020
 9.  Praca licencjacka : Aplikacja internetowa do „Car-sharingu"
  Autor: Nazar Ginailo
  abstract
  Data obrony: 2020
 10.  Praca magisterska : Analysis and presentation of modern Behavior-Driven development testing Framework using prepared web application
  Autor: Grzegorz Przybyło
  abstract
  Data obrony: 2020
 11.  Praca licencjacka : Aplikacja internetowa do monitorowania cen paliw
  Autor: Maksymilian Pleśniak
  abstract
  Data obrony: 2020
 12.  Praca magisterska : Amazon AWS jako narzędzie do tworzenia aplikacji internetowych
  Autor: Kamil Milik
  abstract
  Data obrony: 2020
 13.  Praca licencjacka : Aplikacja internetowa do przeprowadzania ankiet
  Autor: Dominika Jadach
  abstract
  Data obrony: 2020
 14.  Praca magisterska : Zastosowanie REST API na przykładzie aplikacji do skracania adresów URL
  Autor: Kamil Michno
  abstract
  Data obrony: 2020
 15.  Praca licencjacka : Zastosowanie podejścia REST API jako narzędzia dostępu do usług internetowych
  Autor: Damian Poradyło
  abstract
  Data obrony: 2020
 16.  Praca magisterska : Application to transmit events and presentations in real- time
  Autor: Matthew Owolabi
  abstract
  Data obrony: 2020
 17.  Praca magisterska : Aplikacja internetowa do nauki języków obcych
  Autor: Michał Bator
  abstract
  Data obrony: 2020
 18.  Praca magisterska : Ranking dla rozgrywek jako aplikacja internetowa
  Autor: Sebastian Zieja
  abstract
  Data obrony: 2020
 19.  Praca magisterska : Zastosowanie architektury mikroserwisowej w aplikacji internetowej
  Autor: Piotr Skowronek
  abstract
  Data obrony: 2020
 20.  Praca magisterska : Aplikacja internetowa do oceny rozwoju fizycznego dziecka
  Autor: Dariusz Skiciak
  abstract
  Data obrony: 2019
 21.  Praca licencjacka : Interaktywna aplikacja do rezerwacji pokoi noclegowych
  Autor: Wojciech Lasak
  abstract
  Data obrony: 2019
 22.  Praca licencjacka : Aplikacja mobilna ułatwiająca rezerwację przewodników w miastach turystycznych
  Autor: Bartłomiej Orawiec
  abstract
  Data obrony: 2019
 23.  Praca licencjacka : Aplikacja internetowa do obsługi bazy danych zawierającej publikacje naukowe
  Autor: Łukasz Urbański
  abstract
  Data obrony: 2019
 24.  Praca magisterska : Integracja usług sieciowych z wykorzystaniem testowania kontraktowego
  Autor: Grzegorz Marszałek
  abstract
  Data obrony: 2019
 25.  Praca licencjacka : Aplikacja internetowa RestaurApp
  Autor: Wiktor Kosterski-Spalski
  abstract
  Data obrony: 2019
 26.  Praca licencjacka : E-kwatermistrz: aplikacja internetowa do zarządzania zasobami podstawowej jednostki organizacyjnej ZHP
  Autor: Patryk Czerech
  abstract
  Data obrony: 2019
 27.  Praca licencjacka : Aplikacja do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa budowlanego
  Autor: Piotr Korzeń
  abstract
  Data obrony: 2019
 28.  Praca magisterska : Wyszukiwarka produktów w sklepie internetowym w oparciu o Silnik Elasticsearch
  Autor: Marcin Tofilski
  abstract
  Data obrony: 2019
 29.  Praca magisterska : Aplikacja internetowa do zarządzania pracownią fizyczną w oparciu o framework DJANGO
  Autor: Dawid Brzyszcz
  abstract
  Data obrony: 2018
 30.  Praca licencjacka : Rezerwacja sal seminaryjnych – aplikacja mobilna dla systemu Android w oparciu o RESTful Web API
  Autor: Krzysztof Krawczyński
  abstract
  Data obrony: 2018
 31.  Praca licencjacka : Opracowanie i implementacja metody do analizy sygnałów z fotopowielaczy krzemowych z wykorzystaniem środowiska CERN Root
  Autor: Jan Śledziewski
  abstract
  Data obrony: 2018
 32.  Praca magisterska : Drift Chamber Track Reconstruction for the P349 Antiproton Experiment
  Autor: Dominika Alfs
  abstract

  Data obrony: 2017
 33.  Praca licencjacka : Aplikacja do zarządzania wydarzeniami
  Autor: Dariusz Skiciak
  abstract
  Data obrony: 2017
 34.  Praca licencjacka : Aplikacja do wspomagania zarządzania biblioteką taśm LTO-7
  Autor: Maciej Wlazło
  abstract
  Data obrony: 2017
 35.  Praca licencjacka : Wizualizacja danych statystycznych z wykorzystaniem biblioteki Chart.js
  Autor: Artur Dulewicz
  abstract
  Data obrony: 2017
 36.  Praca magisterska : Aplikacja do zarządzania danymi publikacji naukowych
  Autor: Karol Woźniak
  abstract
  Data obrony: 2017
 37.  Praca magisterska : Aplikacja wspomagająca zarządzanie użytkownikami
  Autor: Mateusz Filar
  abstract
  Data obrony: 2016
 38.  Praca licencjacka : Aplikacja do planowania tras rowerowych
  Autor: Mariusz Majorek
  abstract
  Data obrony: 2016
 39.  Praca magisterska : Aplikacja do zarządzania pracownią fizyczną
  Autor: Arkadiusz Koszczan
  abstract
  Data obrony: 2016
 40.  Praca licencjacka : Symulacje wydajności dla układu detekcyjnego ATRAP
  Autor: Paweł Imiołek
  abstract
  Data obrony: 2016
 41.  Praca magisterska : Aplikacja do zarządzania konferencją
  Autor: Tomasz Gostek
  abstract
  Data obrony: 2016
 42.  Praca magisterska : Real time data synchronization between the server and iOS client based on freight exchange implementation
  Autor: Paweł Sękara
  abstract
  Data obrony: 2016
 43.  Praca magisterska : Zaprojektowanie i zaimplementowanie systemu obsługi przepływu dokumentów z wykorzystaniem XML i technologii internetowych
  Autor: Szymon Wojtowicz
  abstract
  Data obrony: 2015
 44.  Praca licencjacka : Implementacja aplikacji do prowadzenia notatek z wykładów w oparciu o środowisko Ruby on Rails
  Autor: Krzysztof Pastorczyk
  abstract
  Data obrony: 2015
 45.  Praca magisterska : Development and implementation of Electronic Logbook for J-PET research group using Symfony2 framework
  Autor: Mateusz Haber
  abstract
  Data obrony: 2015
 46.  Praca magisterska : Real-time server implementation based on freight exchange with the use of Azure Mobile Services
  Autor: Piotr Mękal
  abstract
  Data obrony: 2015
 47.  Praca magisterska : Implementacja interfejsu programistycznego API z wykorzystaniem technologii Node.js na przykładzie systemu do zarządzania kontaktami
  Autor: Robert Żur
  abstract
  Data obrony: 2015
 48.  Praca licencjacka : Interaktywna aplikacja do planowania tras górskich wykonana w technologii Node.js
  Autor: Karol Woźniak
  abstract
  Data obrony: 2015
 49.  Praca licencjacka : Aplikacja internetowa do zarządzania bazą danych projektu J-PET
  Autor: Jakub Pęksa
  abstract
  Data obrony: 2015
 50.  Praca magisterska : Development and implementation of COSY accelerator cross section database using Symfony2 framework
  Autor: Michał Stachowicz
  abstract
  Data obrony: 2015
 51.  Praca licencjacka : Nierelacyjna baza danych informacji o mezonach wraz z interfejsem programistycznym (API)
  Autor: Anna Ksyta
  abstract
  Data obrony: 2015