PATENTS

 1. Title: Urządzenie matrycowe i sposób wyznaczania miejsca i czasu reakcji kwantów gamma
  Title in English: Matrix device and method for determining the location and time of reaction of the gamma quanta and the use of the device to determine the location and time of reaction of the gamma quanta in positron emission tomography
  Author(s): P. Moskal
   
  Polish patent number: PL 218733
  Polish patent filing date: 2009-07-16
  Polish patent grant date: 2015-01-30
   
  European patent number: EP 2454611
  European patent filing date: 2012-02-16
  European patent grant date: 2014-12-10
   
  US patent number: US 8,969,817
  US patent filing date: 2012-01-12
  US patent grant date: 2015-03-03
   
  Japanese patent number: JP 5824773
  Japanese patent filing date: 2012-01-13
  Japanese patent grant date: 2015-10-23
 2. Title: Urządzenie paskowe i sposób do wyznaczania miejsca i czasu reakcji kwantów gamma oraz zastosowanie urządzenie do wyznaczania miejsca i czasu reakcji kwantów gamma w emisyjnej tomografii pozytonowej
  Title in English: Strip device and method for determining the location and time of reaction of the gamma quanta and the use of the device to determine the location and time of reaction of the gamma quanta in positron emission tomography
  Author(s): P. Moskal
   
  European patent number: EP 2454612
  European patent filing date: 2012-02-16
  European patent grant date: 2014-10-15
   
  US patent number: US 8,859,973
  US patent filing date: 2012-01-12
  US patent grant date: 2014-10-14
   
  Japanese patent number: JP 5824774
  Japanese patent filing date: 2012-01-13
  Japanese patent grant date: 2015-10-23
 3. Title: System akwizycji pomiarowych danych tomograficznych
  Title in English: A system for acquisition of tomographic measurement data
  Author(s): G. Korcyl, P. Moskal, M. Kajetanowicz, M. Pałka
   
  Polish patent number: PL 229380
  Polish patent filing date: 2013-08-30
  Polish patent grant date: 2018-07-31
   
  US patent number: US 10,007,011
  US patent filing date: 2016-02-28
  US patent grant date: 2018-06-26
 4. Title: Sposób pomiaru parametrów sygnału analogowego oraz urządzenie do pomiaru parametrów sygnału analogowego
  Title in English: A method and a device for measuring parameters of an analog signal
  Author(s): M. Pałka, P. Moskal
   
  Polish patent number: PL 227657
  Polish patent filing date: 2013-08-30
  Polish patent grant date: 2018-01-31
   
  US patent number: US 9,804,206
  US patent filing date: 2016-02-28
  US patent grant date: 2017-10-31
 5. Title: Sposób wyznaczania parametrów reakcji kwantów gamma w scyntylatorze tomografu PET
  Title in English: A method for determining parameters of a reaction of a gamma quantum within a scintillator of a pet scannner
  Author(s): P. Moskal
   
  Polish patent number: PL 227660
  Polish patent filing date: 2013-08-30
  Polish patent grant date: 2018-01-31
   
  US patent number: US 9,804,279
  US patent filing date: 2016-02-29
  US patent grant date: 2017-10-31
 6. Title: Tomograf hybrydowy TOF-PET/CT
  Title in English: A hybrid TOF-PET/CT tomograph
  Author(s): P. Moskal
   
  Polish patent number: PL 228457
  Polish patent filing date: 2013-08-30
  Polish patent grant date: 2018-03-30
   
  European patent number: EP 3039456
  European patent filing date: 2016-02-28
  European patent grant date: 2019-04-03
   
  US patent number: US 9,804,274
  US patent filing date: 2016-02-29
  US patent grant date: 2017-10-31
 7. Title: Tomograf hybrydowy TOF-PET/MRI
  Title in English: Hybrid TOF-PET/MRI tomograph
  Author(s): P. Moskal
   
  Polish patent number: PL 228483
  Polish patent filing date: 2013-08-30
  Polish patent grant date: 2018-04-30
   
  European patent number: EP 3039442
  European patent filing date: 2019-03-26
  European patent grant date: 2022-10-26
   
  US patent number: US 10,520,568
  US patent filing date: 2014-08-29
  US patent grant date: 2019-12-31
 8. Title: Sposób kalibracji detektorów TOF-PET przy wykorzystaniu promieniowania kosmicznego
  Title in English: A method for calibration of tof-pet detectors using cosmic radiation
  Author(s): E. Czerwiński, P. Moskal, M. Silarski
   
  Polish patent number: PL 223751
  Polish patent filing date: 2013-08-30
  Polish patent grant date: 2016-10-31
   
  US patent number: US 9,798,021
  US patent filing date: 2016-02-29
  US patent grant date: 2017-10-24
 9. Title: Tomograf TOF-PET i sposób obrazowania za pomocą tomografu TOF-PET w oparciu o prawdopodobieństwo produkcji i czas życia pozytonium
  Title in English: TOF-PET tomograph and a method of imaging using a TOF-PET tomograph, based on a probability of production and lifetime of a positronium
  Author(s): P. Moskal, I. Moskal, G. Moskal
   
  Polish patent number: PL 227658
  Polish patent filing date: 2013-08-30
  Polish patent grant date: 2018-01-31
   
  European patent number: EP 3039453
  European patent filing date: 2016-02-28
  European patent grant date: 2020-04-29
   
  US patent number: US 9,851,456
  US patent filing date: 2016-02-28
  US patent grant date: 2017-12-26
 10. Title: Urządzenie detekcyjne do wyznaczania miejsca reakcji kwantów gamma oraz sposób wyznaczania miejsca reakcji kwantów gamma w emisyjnej tomografii pozytonowej
  Title in English: A detecting device for determining a position of reaction of gamma quanta and a method for determining a position of reaction of a gamma quanta in positron emission tomography
  Author(s): P. Moskal, J. Smyrski
   
  Polish patent number: PL 227659
  Polish patent filing date: 2013-08-30
  Polish patent grant date: 2018-01-31
   
  US patent number: US 10,042,058
  US patent filing date: 2016-02-28
  US patent grant date: 2018-08-07
 11. Title: Sposób wyznaczania parametrów miejsca reakcji kwantu gamma w detektorze scyntylacyjnym tomografu PET i układ do wyznaczania parametrów miejsca reakcji kwantu gamma w detektorze scyntylacyjnym tomografu PET
  Title in English: A method and a system for determining parameters of a position of a gamma quantum
  Author(s): P. Moskal, Ł. Kapłon
   
  Polish patent number: PL 227661
  Polish patent filing date: 2013-08-30
  Polish patent grant date: 2018-01-31
   
 12. Title: Sposób wyznaczania parametrów reakcji kwantów gamma w detektorach scyntylacyjnych i układ do wyznaczania parametrów reakcji kwantów gamma w detektorach scyntylacyjnych tomografów PET
  Title in English: A method and a system for determining parameters of reactions of gamma quanta within scintillation detectors of pet scanners
  Author(s): P. Moskal
   
  Polish patent number: PL 228119
  Polish patent filing date: 2013-08-30
  Polish patent grant date: 2018-02-28
   
  US patent number: US 10,088,581
  US patent filing date: 2016-02-28
  US patent grant date: 2018-10-02
 13. Title: Urządzenie oraz sposób nieinwazyjnego wykrywania materiałów niebezpiecznych w środowisku wodnym
  Title in English: Device and method for non-invasive detection of hazardous materials in the aquatic environment
  Author(s): M. Silarski, P. Moskal
   
  Polish patent number: PL 225474
  Polish patent filing date: 2014-07-09
  Polish patent grant date: 2017-04-28
   
  European patent number: EP 3189356
  European patent filing date: 2017-04-04
  European patent grant date: 2019-10-30
   
  US patent number: US 10,126,257
  US patent filing date: 2017-03-06
  US patent grant date: 2018-11-13
   
  Japanese patent number: JP 6580675
  Japanese patent filing date: 2017-03-07
  Japanese patent grant date: 2019-09-06
 14. Title: Zastosowanie 2-(4-styrylofenylo)benzoksazolu oraz scyntylator polimerowy
  Title in English: Use of 2-(4-styrylphenyl)benzoxazole and plastic scintillator
  Author(s): A. Wieczorek, A. Danel, T. Uchacz, P. Moskal
   
  Polish patent number: PL 227854
  Polish patent filing date: 2014-07-09
  Polish patent grant date: 2018-01-31
   
  European patent number: EP 3189523
  European patent filing date: 2017-04-04
  European patent grant date: 2020-01-01
   
  US patent number: US 10,329,481
  US patent filing date: 2017-03-06
  US patent grant date: 2019-06-25
 15. Title: Mobilny wkład tomograficzny TOF-PET o rekonfigurowalnej geometrii do tomografi MRI
  Title in English: Mobile TOF-PET insert
  Author(s): B. Głowacz, P. Moskal, M. Zieliński
   
  Polish patent number: PL 228003
  Polish patent filing date: 2015-07-16
  Polish patent grant date: 2018-02-28
   
  European patent number: EP 3323001
  European patent filing date: 2018-01-14
  European patent grant date: 2018-12-26
   
  US patent number: US 10,670,737
  US patent filing date: 2018-01-09
  US patent grant date: 2020-06-02
 16. Title: Sposób obrazowania medycznego w tomografii TOF-PET
  Title in English: Method for medical imaging in TOF-PET tomography
  Author(s): B. Jasińska, P. Moskal
   
  Polish patent number: PL 233378
  Polish patent filing date: 2016-09-14
  Polish patent grant date: 2019-10-31
   
  European patent number: EP 3513221
  European patent filing date: 2019-03-26
  European patent grant date: 2022-11-16
   
  US patent number: US 11,137,505
  US patent filing date: 2019-03-12
  US patent grant date: 2021-10-05
 17. Title: Method for reconstructing multi-tracer metabolic and morphometric images and tomography system for multi-tracer metabolic and morphometric imaging
  Author(s): A. Gajos, E. Czerwiński, D. Kamińska, P. Moskal
   
  European patent number: EP 3347742
  European patent filing date: 2018-02-26
  European patent grant date: 2020-02-12
   
  US patent number: US 10,339,676
  US patent filing date: 2018-02-18
  US patent grant date: 2019-07-02
 18. Title: System i sposób kalibracji czasowej układu detekcyjnego tomografu TOF-PET
  Title in English: System and method for timing calibration of a detection system of a TOF-PET scanner
  Author(s): P. Moskal, K. Dulski
   
  Polish patent number: PL 243899
  Polish patent filing date: 2020-07-16
  Polish patent grant date: 2023-10-30
   
  European patent number: EP 4182731
  European patent filing date: 2021-07-09
  European patent grant date: 2024-02-14
   
  US application number: US 18/014,195
  US patent filing date: 2023-01-03