mgr Ermias Yitayew Beyene

Publications

ARTICLES CONFERENCE PROCEEDINGS

 1. Feasibility studies for imaging e+e- annihilation with modular multi-strip detectors
  S. Sharma, L. Povolo, S. Mariazzi, G. Korcyl, K. Kacprzak, D. Kumar, S. Niedzwiecki, J. Baran, E. Beyene, R. S. Brusa, R. Caravita, N. Chug, A. Coussat, C. Curceanu, E. Czerwinski, M. Dadgar, M. Das, K. Dulski, K. Eliyan, A. Gajos, N. Gupta, B. C. Hiesmayr, L. Kaplon, T. Kaplanoglu, K. Klimaszewski, P. Konieczka, T. Kozik, M. K. Kozani, W. Krzemien, S. Moyo, W. Mryka, L. Penasa, S. Parzych, E. Perez Del Rio, L. Raczynski, R. Y. Shopa, M. Skurzok, E. L. Stepien, P. Tanty, F. Tayefi, K. Tayefi, W. Wislicki, P. Moskal
 2. Discrete symmetries tested at 10^-4 precision using linear polarization of photons from positronium annihilations
  P. Moskal, E. Czerwiński, J. Raj, S. D. Bass, E. Beyene, N. Chug, A. Coussat, C. Curceanu, M. Dadgar, M. Das, K. Dulski, A. Gajos, M. Gorgol, B. C. Hiesmayr, B. Jasińska, K. Kacprzak, T. Kaplanoglu, Ł. Kapłon, K. Klimaszewski, P. Konieczka, G. Korcyl, T. Kozik, W. Krzemień, D. Kumar, S. Moyo, W. Mryka, S. Niedźwiecki, S. Parzych, E. Pérez del Río, L. Raczyński, S. Sharma, S. Choudhary, R. Y. Shopa, M. Silarski, M. Skurzok, E. Ł. Stępień, P. Tanty, F. T. Ardebili, K. T. Ardebili, K. V. Eliyan, W. Wiślicki
 3. Estimating influence of positron range in proton-therapy-beam monitoring with PET
  W. Mryka, M. Das, E.Y. Beyene, P. Moskal, E. Stępień
 4. Exploration of simultaneous dual-isotope imaging with multi-photon modular J-PET scanner
  Ermias Yitayew Beyene, Manish Das, Martyna Durak-Kozica, Grzegorz Korcyl, Wiktor Mryka, Szymon Niedźwiecki, Szymon Parzych, Keyvan Tayefi Ardebili, Rafał Walczak, Kamil Wawrowicz, Ewa Stępień, Paweł Moskal
 5. Estimating the efficiency and purity for detecting annihilation and prompt photons for positronium imaging with J-PET using toy Monte Carlo simulation
  M. Das, W. Mryka, E.Y. Beyene, S. Parzych, S. Sharma, E. Stępień, P. Moskal