mgr Julia Nizioł

Diploma thesis

Development of experimental conditions for measuring the ortho-positronium lifetime in extracellular vesicles obtained in vitro
Supervisor: prof. Ewa Stępień
abstract
Defence year: 2023

Bachelor thesis

Opracowanie metody oznaczania czasu życia pozytonium w mikropęcherzykach pochodzących z hodowli komórek prawidłowych beta-trzustki
Supervisor: prof. Ewa Stępień
abstract
Defence year: 2021

POSTERS