mgr Michał Smolis

Diploma thesis

Zrównoleglenie i optymalizacja algorytmów w pakiecie symulacji wykrywacza materiałów wybuchowych
Supervisor: prof. Paweł Moskal
abstract
Defence year: 2015

Publications

ARTICLES

  1. Design of the SABAT System for Underwater Detection of Dangerous Substances
    M. Silarski, D. Hunik, M. Smolis, S. Tadeja, P. Moskal
  2. Project of the underwater system for chemical threat detection
    M. Silarski, D. Hunik, P. Moskal, M. Smolis, S. Tadeja