INNOTECH

Projekt "Paskowy Pozytonowy Tomograf Emisyjny" finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu INNOTECH (In-Tech) w latach 2012 - 2015.

Kierownikiem projektu jest Prof. dr hab. Paweł Moskal.


Dokumenty dla NCBIR

Lista patentów powstałych w ramach projektu

 1. Matrix device and the method for the determination of the place and response time of the gamma quanta and the application of the device for the Positron Emission Thomography
  P. Moskal
  Patent number:
  P 388 556 [WIPO ST 10/C PL388556] (2009), PCT/PL2010/00061(2010), WO2010PL00061, WO2011008118, US2012175523, PL388556, JP2012533733, EP2454611
 2. A system for acquisition of tomographic measurement data
  G. Korcyl, P. Moskal, M. Kajetanowicz, M. Pałka
  Patent number:
  P 405178, PCT/EP2014/068352
 3. A method and a device for measuring parameters of an analog signal
  M. Pałka, P. Moskal
  Patent number:
  P 405182, PCT/EP2014/068367
 4. A method for determining parameters of a reaction of a gamma quantum within a scintillator of a PET scanner
  P. Moskal
  Patent number:
  P 405187, PCT/EP2014/068378
 5. A hybrid TOF-PET/CT tomograph
  P. Moskal
  Patent number:
  P 405181, PCT/EP2014/068363
 6. A method for calibration of TOF-PET detectors using cosmic radiation
  E. Czerwiński, P. Moskal, M. Silarski
  Patent number:
  P 405183, PCT/EP2014/068369
 7. TOF-PET tomograph and a method of imaging using a TOF-PET tomograph, based on a probability of production and lifetime of a positronium
  P. Moskal, I. Moskal, G. Moskal
  Patent number:
  P 405185, PCT/EP2014/068374
 8. A method and a system for determining parameters of a position of a gamma quantum reaction within a scintillator detector of a PET scanner
  P. Moskal, Ł. Kapłon
  Patent number:
  P 405188, PCT/EP2014/068382
 9. Application of 2-(4-styrylphenyl)benzoxazole and plastic scintillator
  A. Wieczorek, A. Danel, T. Uchacz, P. Moskal
  Patent number:
  P 409387, PCT/PL2015/050022
 10. Wkład tomograficzny TOF-PET
  B. Głowacz, P. Moskal, M. Zieliński
  Patent number:
  P 413150
 11. Multi-tracer morphometric image reconstruction method and system using fast analytical algorithm for calculating time and position of positron-electron annihilation into three gamma quanta
  A. Gajos, E. Czerwiński, D. Kamińska, P. Moskal
  Patent number:
  PCT/PL2015/050038
 12. Mobile TOF-PET insert
  B. Głowacz, P. Moskal, M. Zieliński
  Patent number:
  PCT/26887/16/MKR
 13. Device and method for non-invasive detection of hazardous materials in the aquatic environment
  M. Silarski, P. Moskal
  Patent number:
  P 409388, PCT/PL2015/050021
 14. Method for reconstructing multi-tracer metabolic and morphometric images and tomography system for multi-tracer metabolic and morphometric imaging
  A. Gajos, D. Kaminska, P. Moskal, E. Czerwinski
  Patent number:
  WO/2017/043985, PCT/PL2015/050038
 15. Strip device and the method for the determination of the place and response time of the gamma quanta and the application of the device for the Positron Emission Thomography
  P. Moskal
  Patent number:
  P 388 555 [WIPO ST 10/C PL388555] (2009), PCT/PL2010/00062 (2010), WO2011008119, US2012112079, PL388555, JP2012533734, EP2454612.
 16. A hybrid TOF-PET/MRI tomograph
  P. Moskal
  Patent number:
  P 405184, PCT/EP2014/068373
 17. A detecting device for determining a position of reaction of gamma quanta and a method for determining a position of reaction of a gamma quanta in positron emission tomography
  P. Moskal, J. Smyrski
  Patent number:
  P 405186, PCT/EP2014/068375
 18. A method and a system for determining parameters of reactions of gamma quanta within scintillation detectors of pet scanners
  P. Moskal
  Patent number:
  P 405179, PCT/EP2014/068355
 19. Hybrid TOF-PET/MRI tranceiver coil
  B. Głowacz, M. Zieliński, P. Moskal
  Patent number:
  PCT/PL2015/050035
 20. System i sposób kalibracji czasowej układu detekcyjnego tomografu tof-pet
  K. Dulski, P. Moskal
  Patent number:
  P.434697 (2020)

Lista publikacji powstałych w ramach projektu

 1. Realistic Total-Body J-PET Geometry Optimization--Monte Carlo Study
  J. Baran, W. Krzemień, L. Raczyński, M. Bała, A. Coussat, S. Parzych, N. Chug, E. Czerwiński, C. Oana Curceanu, M. Dadgar, K. Dulski, K. Eliyan, J. Gajewski, A. Gajos, B. Hiesmayr, K. Kacprzak, Ł. Kapłon, K. Klimaszewski, G. Korcyl, T. Kozik, D. Kumar, S. Niedźwiecki, D. Panek, E. Perez del Rio, A. Ruciński, S. Sharma, Shivani, R.Y. Shopa, M. Skurzok, E. Stępień, F. Tayefiardebili, K. Tayefiardebili, W. Wiślicki, P. Moskal
 2. First positronium image of the human brain in vivo
  P. Moskal, J. Baran, S. Bass, J. Choiński, N. Chug, C. Curceanu, E. Czerwiński, M. Dadgar, M. Das, K. Dulski, K.V. Eliyan, K. Fronczewska, A. Gajos, K. Kacprzak, M. Kajetanowicz, T. Kaplanoglu, Ł. Kapłon, K. Klimaszewski, M. Kobylecka, G. Korcyl, T. Kozik, W. Krzemień, K. Kubat, D. Kumar, J. Kunikowska, J. Mączewska, W. Migdał, G. Moskal, W. Mryka, S. Niedźwiecki, S. Parzych, E. Perez del Rio, L. Raczyński, S. Sharma, Shivani, R.Y. Shopa, M. Silarski, M. Skurzok, F. Tayefi, K. Tayefi, P. Tanty, W. Wiślicki, L. Królicki, E. Ł. Stępień
 3. Feasibility of the J-PET to monitor range oftherapeutic proton beams
  J. Baran, D. Borys, K. Brzeziński, J. Gajewski, M. Silarski, N. Chug, A. Coussat, E. Czerwiński, M. Dadgar, K. Dulski, K.V. Eliyan, A. Gajos, K. Kacprzak, Ł. Kapłon, K. Klimaszewski, P. Konieczka, R. Kopeć, G. Korcyl, T. Kozik, W. Krzemień, D. Kumar, A.J. Lomax, K. McNamara, S. Niedźwiecki, P. Olko, D. Panek, S. Parzych, E. Perez del Rio, L. Raczyński, M. Simbarashe, S. Sharma, Shivani, R.Y. Shopa, T. Skóra, M. Skurzok, P. Stasica, E.Ł. Stępień, K. Tayefi, F. Tayefi, D.C. Weber, C. Winterhalter, W. Wiślicki, P. Moskal, A. Ruciński
 4. Feasibility studies for imaging e+e- annihilation with modular multi-strip detectors
  S. Sharma, L. Povolo, S. Mariazzi, G. Korcyl, K. Kacprzak, D. Kumar, S. Niedzwiecki, J. Baran, E. Beyene, R. S. Brusa, R. Caravita, N. Chug, A. Coussat, C. Curceanu, E. Czerwinski, M. Dadgar, M. Das, K. Dulski, K. Eliyan, A. Gajos, N. Gupta, B. C. Hiesmayr, L. Kaplon, T. Kaplanoglu, K. Klimaszewski, P. Konieczka, T. Kozik, M. K. Kozani, W. Krzemien, S. Moyo, W. Mryka, L. Penasa, S. Parzych, E. Perez Del Rio, L. Raczynski, R. Y. Shopa, M. Skurzok, E. L. Stepien, P. Tanty, F. Tayefi, K. Tayefi, W. Wislicki, P. Moskal
 5. SPLIT: Statistical Positronium Lifetime Image reconstruction via time-Thresholding
  B. Huang, T. Li, G, Arino-Estrada, K. Dulski, R.Y. Shopa, P. Moskal, E. Stępień, J. Qi
 6. Discrete symmetries tested at 10^-4 precision using linear polarization of photons from positronium annihilations
  P. Moskal, E. Czerwiński, J. Raj, S. D. Bass, E. Beyene, N. Chug, A. Coussat, C. Curceanu, M. Dadgar, M. Das, K. Dulski, A. Gajos, M. Gorgol, B. C. Hiesmayr, B. Jasińska, K. Kacprzak, T. Kaplanoglu, Ł. Kapłon, K. Klimaszewski, P. Konieczka, G. Korcyl, T. Kozik, W. Krzemień, D. Kumar, S. Moyo, W. Mryka, S. Niedźwiecki, S. Parzych, E. Pérez del Río, L. Raczyński, S. Sharma, S. Choudhary, R. Y. Shopa, M. Silarski, M. Skurzok, E. Ł. Stępień, P. Tanty, F. T. Ardebili, K. T. Ardebili, K. V. Eliyan, W. Wiślicki
 7. Estimating influence of positron range in proton-therapy-beam monitoring with PET
  W. Mryka, M. Das, E.Y. Beyene, P. Moskal, E. Stępień
 8. Exploration of simultaneous dual-isotope imaging with multi-photon modular J-PET scanner
  Ermias Yitayew Beyene, Manish Das, Martyna Durak-Kozica, Grzegorz Korcyl, Wiktor Mryka, Szymon Niedźwiecki, Szymon Parzych, Keyvan Tayefi Ardebili, Rafał Walczak, Kamil Wawrowicz, Ewa Stępień, Paweł Moskal
 9. Estimating the efficiency and purity for detecting annihilation and prompt photons for positronium imaging with J-PET using toy Monte Carlo simulation
  M. Das, W. Mryka, E.Y. Beyene, S. Parzych, S. Sharma, E. Stępień, P. Moskal
 10. A cross-staged gantry for total-body PET and CT imaging
  M. Tevfik Kaplanoglu, P. Moskal
 11. Evaluation of Modular J-PET sensitivity
  F. Tayefi Ardebili, S. Niedźwiecki, P. Moskal
 12. Optimization of the WLS design for positron emission mammography and Total-Body J-PET systems
  A. Georgadze, S. Shivani, K. Tayefi Ardebili, P. Moskal
 13. Optimization of positronium imaging performance of a simulated modular J-PET scanner using GATE software
  S. Parzych
 14. J-PET application as a Compton camera for proton beam range verification: A preliminary study
  M. K. Kozani, A. Rucinski, P. Moskal
 15. Application of an ultra-high dose rate (FLASH) proton beam for the 3D cancer cell model - a proof of concept
  M. Durak-Kozica, E. Stępień, J. Swakoń, P. Moskal
 16. Experimental and analytical procedures for the ToF-SIMS measurement data of membranous structures
  M. Skalska, M. Durak-Kozica
 17. Comparison of cell casted and 3D-printed plastic scintillators for dosimetry applications
  D. Kulig, Ł. Kapłon, G. Moskal, S. Beddar, T. Fiutowski, W. Górska, J. Hajduga, P. Jurgielewicz, D. Kabat, K. Kalecińska, M. Kopeć, S. Koperny, B. Mindur, J. Moroń, S. Niedźwiecki, M. Silarski, F. Sobczuk, T. Szumlak, A. Ruciński
 18. Comparative studies of the sensitivities of sparse and full geometries of Total-Body PET scanners built from crystals and plastic scintillators
  M. Dadgar, S. Parzych, J. Baran, N. Chug, C. Curceanu, E. Czerwiński, K. Dulski, K. Elyan, A. Gajos, B.C. Hiesmayr, Ł. Kapłon, K. Klimaszewski, P. Konieczka, G. Korcyl, T. Kozik, W. Krzemień, D. Kumar, S. Niedźwiecki, D. Panek, E. Perez del Rio, L. Raczyński, S. Sharma, Shivani, R.Y. Shopa, M. Skurzok, E. L. Stępień, F. Tayefi Ardebili, K. Tayefi Ardebili, S. Vandenberghe, W. Wiślicki and P. Moskal
 19. Transformation of PET raw data into images for event classification using convolutional neural networks
  P. Konieczka, L. Raczyński, W. Wiślicki, O. Fedoruk, K. Klimaszewski, P. Kopka, W. Krzemień, R.Y. Shopa, J. Baran, A. Coussat, N. Chug, C. Curceanu, E. Czerwiński, M. Dadgar, K. Dulski, A. Gajos, B.C. Hiesmayr, K. Kacprzak, Ł. Kapłon, G. Korcyl, T. Kozik, D. Kumar, S. Niedźwiecki, S. Parzych, E. Pérez del Río, S. Sharma, S. Shivani, M. Skurzok, E.Ł. Stępień, F. Tayefi, P. Moskal
 20. Detection of range shifts in proton beam therapy using the J-PET scanner: a patient simulation study
  K. Brzeziński, J. Baran, D. Borys, J. Gajewski, N. Chug, A. Coussat, E. Czerwiński, M. Dadgar, K. Dulski, K.V. Eliyan, A. Gajos, K. Kacprzak, Ł. Kapłon, K. Klimaszewski, P. Konieczka, R. Kopeć, G. Korcyl, T. Kozik, W. Krzemień, D. Kumar, A.J. Lomax, K. McNamara, S. Niedźwiecki, P. Olko, D. Panek, S. Parzych, E. Perez del Rio, L. Raczyński, S. Sharma, Shivani, R.Y. Shopa, T. Skóra, M. Skurzok, P. Stasica, E.Ł. Stępień, K. Tayefi, F. Tayefi, D.C. Weber, C. Winterhalter, W. Wiślicki, P. Moskal, A. Ruciński
 21. Detection of range shifts in proton beam therapy using the J-PET scanner: a patient simulation study
  Karol Brzeziński, Jakub Baran, Damian Borys, Jan Gajewski, Neha Chug, Aurelien Coussat, Eryk Czerwiński, Meysam Dadgar, Kamil Dulski, Kavya V Eliyan, Aleksander Gajos, Krzysztof Kacprzak, Łukasz Kapłon, Konrad Klimaszewski, Paweł Konieczka, Renata Kopeć, Grzegorz Korcyl, Tomasz Kozik, Wojciech Krzemień, Deepak Kumar, Antony J Lomax, Keegan McNamara, Szymon Niedźwiecki, Paweł Olko, Dominik Panek, Szymon Parzych, Elena Perez del Rio, Lech Raczyński, Sushil Sharma, Shivani, Roman Y Shopa, Tomasz Skóra, Magdalena Skurzok, Paulina Stasica, Ewa Ł Stępień, Keyvan Tayefi, Faranak Tayefi, Damien C Weber, Carla Winterhalter, Wojciech Wiślicki, Paweł Moskal and Antoni Rucinski
 22. Comparative studies of plastic scintillator strips with high technical attenuation length for the total-body J-PET scanner
  Ł. Kapłon, J. Baran, N. Chug, A. Coussat, C. Curceanu, E. Czerwiński, M. Dadgar, K. Dulski, J. Gajewski, A. Gajos, B. Hiesmayr, E. Kavya Valsan, K. Klimaszewski, G. Korcyl, T. Kozik, W. Krzemień, D. Kumar, G. Moskal, S. Niedźwiecki, D. Panek, S. Parzych, E. Pérez del Rio, L. Raczyński, A. Ruciński, S. Sharma, S. Shivani, R. Shopa, M. Silarski, M. Skurzok, E. Stępień, F. Tayefi Ardebili, K. Tayefi Ardebili, W. Wiślicki, P. Moskal
 23. 3D melanoma spheroid model for the development of positronium biomarker
  H. Karimi, P. Moskal, E.Ł. Stępień
 24. Colloquium: Positronium physics and biomedical applications
  S.D. Bass, S. Mariazzi, P. Moskal, E. Stępień
 25. Extracellular vesicles in vascular pathophysiology: beyond their molecular content
  E.Ł. Stępień, M. Durak-Kozica, P. Moskal
 26. Efficiency determination of J-PET: first plastic scintillators-based PET scanner
  S. Sharma, J. Baran, N. Chug, C. Curceanu, E. Czerwiński, M. Dadgar, K. Dulski, K. Eliyan, A. Gajos, N. Gupta-Sharma, B. C. Hiesmayr, K. Kacprzak, Ł. Kapłon, K. Klimaszewski, P. Konieczka, G. Korcyl, T. Kozik, W. Krzemień, D. Kumar, Sz. Niedźwiecki, D. Panek, S. Parzych, E. Perez del Rio, L. Raczyński, Shivani, R. Y. Shopa, M. Skurzok, E. Ł. Stępień, F. Tayefi, K. Tayefi , W. Wiślicki and P. Moskal
 27. Developing a Novel Positronium Biomarker for Cardiac Myxoma Imaging
  P. Moskal, E. Kubicz, G. Grudzień, E. Czerwiński, K. Dulski, B. Leszczyński, S. Niedźwiecki, E.Ł. Stępień
 28. J-PET detection modules based on plastic scintillators for performing studies with positron and positronium beams
  S. Sharma, J. Baran, R.S. Brusa, R. Caravita, N. Chug, A. Coussat, C. Curceanu, E. Czerwinski, M. Dadgar, K. Dulski, K. Eliyan, A. Gajos, B.C. Hiesmayr, K. Kacprzak, L. Kaplon, K. Klimaszewski, P. Konieczka, G. Korcyl, T. Kozik, W. Krzemien D. Kumar, S. Mariazzi, S. Niedźwiecki, L. Panasa, S. Parzych, L. Povolo, E. Perez del Rio, L. Raczynski Shivani, R.Y. Shopa, M. Skurzok, E.L. Stepien, F. Tayefi, K. Tayefi, W. Wislicki and P. Moskal
 29. TOF MLEM Adaptation for the Total-Body J-PET with a Realistic Analytical System Response Matrix
  R.Y. Shopa, J. Baran, K. Klimaszewski, W. Krzemień, L. Raczyński, W. Wiślicki, K. Brzeziński, N. Chug, A. Coussat, C. Curceanu, E. Czerwiński, M. Dadgar, K. Dulski, J. Gajewski, A. Gajos, B.C. Hiesmayr, E. Kavya Valsan, G. Korcyl, T. Kozik, D. Kumar, Ł. Kapłon, G. Moskal, S. Niedźwiecki, D. Panek, S. Parzych, E. Pérez del Rio, A. Ruciński, S. Sharma, Shivani, M. Silarski, M. Skurzok, E. Stepień, F. Tayefi Ardebili, K. Tayefi Ardebili, P. Moskal
 30. Investigation of novel preclinical Total Body PET designed with J-PET technology: A simulation study
  M. Dadgar, S. Parzych, F. Tayefi Ardebili, J. Baran, N. Chug, C. Curceanu, E. Czerwiński, K. Dulski, K. Eliyan, A. Gajos, B.C. Hiesmayr, K. Kacprzak, K. Klimaszewski, P. Konieczka, G. Korcyl, T. Kozik, W. Krzemień, D. Kumar, S. Niedźwiecki, D. Panek, E. Perez del Rio, L. Raczyński, S. Sharma, R.Y. Shopa, M. Skurzok, K. Tayefi Ardebili, S. Vandenberghe, W. Wiślicki, E.Ł. Stępień, P. Moskal
 31. Experience and new prospects of PET imaging for ion beam therapy monitoring
  K. Parodi, T. Yamaya, P. Moskal
 32. A modular data acquisition system for reconstruction of radiation dose spatial distribution in radiotherapy treatment planning
  P. Jurgielewicz, M. Filipek, T. Fiutowski, D. Kabat, K. Kalecińska, Ł. Kapłon, M. Kopeć, S. Koperny, D. Kulig, J. Moroń, G. Moskal, A. Ruciński, P. Wiącek, T. Szumlak, B. Mindur
 33. A reconfigurable detector for measuring the spatial distribution of radiation dose for applications in the preparation of individual patient treatment plans
  M. Kopeć, T. Fiutowski, P. Jurgielewicz, D. Kabat, K. Kalecińska, Ł. Kapłon, S. Koperny, D. Kulig, J. Moroń, G. Moskal, A. Ruciński, P. Wiącek, T. Szumlak, B. Mindur
 34. A reconfigurable detector for measuring the spatial distribution of radiation dose for applications in the preparation of individual patient treatment plans
  M. Kopeć, T. Fiutowski, P. Jurgielewicz, D. Kabat, K. Kalecińska, Ł. Kapłon, S. Koperny, D. Kulig, J. Moroń, G. Moskal, A. Ruciński, P. Wiącek, T. Szumlak, B. Mindur
 35. Medical imaging data analysis using 3D deep learning models towards improving the individual treatment plans
  K. Kalecińska, T. Fiutowski, P. Jurgielewicz, D. Kabat, B. Rachwał, Ł. Kapłon, M. Kopeć, S. Koperny, D. Kulig, J. Moroń, G. Moskal, A. Ruciński, P. Wiącek, B. Mindur, T. Szumlak
 36. Transcriptomic data analysis of melanocytes and melanoma cell lines of LAT transporter genes for precise medicine
  M. Szczepanek, D. Panek, M. Przybyło, P. Moskal, E. Stępień
 37. Feasibility study of positronium application for blood clots structural characteristics
  S. Moyo, P. Moskal, E. Stępień
 38. Multi-photon time-of-flight MLEM application for the positronium imaging in J-PET
  R. Shopa, K. Dulski
 39. ProTheRaMon - a GATE simulation framework for proton therapy range monitoring using PET imaging
  D. Borys, J. Baran, K.W. Brzezinski, J. Gajewski, N. Chug, A. Coussat, E. Czerwiński, M. Dadgar, K. Dulski, K. Valsan Eliyan, A. Gajos, K. Kacprzak, Ł. Kapłon, K. Klimaszewski, P. Konieczka, R. Kopec, G. Korcyl, T. Kozik, W. Krzemień, D. Kumar, A. John Lomax, K. McNamara, S. Niedźwiecki, P. Olko, D. Panek, S. Parzych, E. Pérez del Río, L. Raczyński, S. Sharma, S. Shivani, R.Y. Shopa, T. Skóra, M. Skurzok, P. Stasica, E. Stępień, K. Tayefi Ardebili, F. Tayefi, D. Charles Weber, C. Winterhalter, W. Wiślicki, P. Moskal, A. Rucinski
 40. Radiovesicolomics - new approach in medical imaging
  E.Ł. Stępień, C. Rząca, P. Moskal
 41. Study of the influence of hyperglycemia on the abundance of amino acids, fatty acids, and selected lipids in extracellular vesicles using TOF-SIMS
  M. E. Marzec, C. Rząca, P. Moskal, E. Ł. Stępień
 42. Perspectives on translation of positronium imaging into clinics
  P. Moskal, E.Ł. Stępień
 43. Decoherence Puzzle in Measurements of Photons Originating from Electron-Positron Annihilation
  S. Sharma, D. Kumar, P. Moskal
 44. Mirror Matter Searches with the J-PET Detector
  E. Pérez del Río, W. Krzemień, B. Kłósek
 45. Development of the Normalization Method for the Jagiellonian PET Scanner
  A. Coussat, W. Krzemien, J. Baran, S. Parzych
 46. Positronium as a biomarker of hypoxia
  P. Moskal and E.Ł. Stępień
 47. New trends in theranostics
  P. Moskal, E.Ł. Stępień
 48. Novel biomarker and drug delivery systems for theranostics-extracellular vesicles
  E.Ł. Stępień, C. Rząca, P. Moskal
 49. Unparalleled and revolutionary impact of PET imaging on research and day to day practice of medicine
  A. Alavi, T.J. Werner, E.Ł. Stępień, P. Moskal
 50. Positronium imaging with the novel multiphoton PET scanner
  P. Moskal, K. Dulski, N. Chug, C. Curceanu, E. Czerwiński, M. Dadgar, J. Gajewski, A. Gajos, G. Grudzień, B.C. Hiesmayr, K. Kacprzak, Ł. Kapłon, H. Karimi, K. Klimaszewski, G. Korcyl, P. Kowalski, T. Kozik, N. Krawczyk, W. Krzemień, E. Kubicz, P. Małczak, S. Niedźwiecki, M. Pawlik-Niedźwiecka, M. Pędziwiatr, L. Raczyński, J. Raj, A. Ruciński, S. Sharma, Shivani, R.Y. Shopa, M. Silarski, M. Skurzok, E.Ł. Stępień, M. Szczepanek, F. Tayefi, W. Wiślicki
 51. Optimisation of the event-based TOF filtered back-projection for online imaging in total-body J-PET
  R.Y. Shopa, K. Klimaszewski, P. Kopka, P. Kowalski, W. Krzemień, L. Raczyński, W. Wiślicki, N. Chug, C. Curceanu, E. Czerwiński, M. Dadgar, K. Dulski, A. Gajos, B.C. Hiesmayr, K. Kacprzak, Ł. Kapłon, D. Kisielewska, G. Korcyl, N. Krawczyk, E. Kubicz, Sz. Niedźwiecki, J. Raj, S. Sharma, Shivani, E.Ł. Stępień, F. Tayefi, P. Moskal
 52. Testing CPT symmetry in ortho-positronium decays with positronium annihilation tomography
  P. Moskal, A. Gajos, M. Mohammed, J. Chhokar, N. Chug, C. Curceanu, E. Czerwiński, M. Dadgar, K. Dulski, M. Gorgol, J. Goworek, B. Hiesmayr, B. Jasińska, K. Kacprzak, Ł. Kapłon, H. Karimi, D. Kisielewska, K. Klimaszewski, G. Korcyl, P. Kowalski, N. Krawczyk, W. Krzemień, T. Kozik, E. Kubicz, S. Niedźwiecki, S. Parzych, M. Pawlik-Niedźwiecka, L. Raczyński, J. Raj, S. Sharma, S. Choudhary, R. Shopa, A. Sienkiewicz, M. Silarski, M. Skurzok, E. Stepien, F. Tayefi, W. Wiślicki
 53. Blue-emitting polystyrene scintillators for plastic scintillation dosimetry
  Ł. Kapłon, G. Moskal
 54. Simulating NEMA characteristics of the modular total-body J-PET scanner - an economic total-body PET from plastic scintillators
  P. Moskal, P. Kowalski, R.Y. Shopa, L. Raczyński, J. Baran, N. Chug, C. Curceanu, E. Czerwiński, M. Dadgar, K. Dulski, A. Gajos, B.C. Hiesmayr, K. Kacprzak, Ł. Kapłon, D. Kisielewska, K. Klimaszewski, P. Kopka, G. Korcyl, N. Krawczyk, W. Krzemień, E. Kubicz, Sz. Niedźwiecki, Sz. Parzych, J. Raj, S. Sharma, S. Shivani, E. Stępień, F. Tayefi, W. Wiślicki
 55. The J-PET detector - a tool for precision studies of ortho-positronium decays
  K. Dulski, S.D. Bass, J. Chhokar, N. Chug, C. Curceanu, E. Czerwiński, M. Dadgar, J. Gajewski, A. Gajos, M. Gorgol, R. Del Grande, B.C. Hiesmayr, B. Jasińska, K. Kacprzak, Ł. Kapłon, H. Karimi, D. Kisielewska, K. Klimaszewski, P. Kopka, G. Korcyl, P. Kowalski, T. Kozik, N. Krawczyk, W. Krzemień, E. Kubicz, P. Małczak, M. Mohammed, Sz. Niedźwiecki, M. Pałka, M. Pawlik-Niedźwiecka, M. Pędziwiatr, L. Raczyński7, J. Raj, A. Ruciński, S. Sharma, Shivani, R.Y. Shopa, M. Silarski, M. Skurzok, E. Ł. Stępień, F. Tayefi, W. Wiślicki, B. Zgardzińska, P. Moskal
 56. 3D TOF-PET image reconstruction using total variation regularization
  L. Raczyński, W. Wiślicki, K. Klimaszewski, W. Krzemień, P. Kopka, P. Kowalski, R. Y. Shopa, M. Bała, J. Chhokar, C. Curceanu, E. Czerwinski, K. Dulski, J. Gajewski, A. Gajos, M. Gorgol, R. Del Grande, B. Hiesmayr, B. Jasińska, K. Kacprzak, L. Kapłon, D. Kisielewska, G. Korcyl, T. Kozik, N. Krawczyk, E. Kubicz, M. Mohammed, S. Niedźwiecki, M. Pałka, M. Pawlik-Niedźwiecka, J. Raj, K. Rakoczy, A. Ruciński, S. Sharma, S. Shivani, M. Silarski, M. Skurzok, E.Ł. Stepień, B. Zgardzińska, P. Moskal
 57. A simple approach for experimental characterization and validation of proton pencil beam profiles
  P. Stasica, J. Baran, C. Granja, N. Krah, G. Korcyl, C. Oancea, M. Pawlik-Niedźwiecka, Sz. Niedźwiecki, M. Rydygier, A. Schavi, A. Rucinski, J. Gajewski
 58. Synchronisation and calibration of the 24-modules J-PET prototype with 300 mm axial field of view
  P. Moskal, T. Bednarski, Sz. Niedźwiecki, M. Silarski, E. Czerwiński, T. Kozik, J. Chhokar, M. Bała, C. Curceanu, R. Del Grande, M. Dadgar, K. Dulski, A. Gajos, M. Gorgol, N. Gupta-Sharma, B. C. Hiesmayr, B. Jasińska, K. Kacprzak, Ł. Kapłon, H. Karimi, D. Kisielewska, K.Klimaszewski, G. Korcyl, P. Kowalski, N. Krawczyk, W. Krzemień, E. Kubicz, M. Mohammed, M. Pawlik-Niedźwiecka, L. Raczyński, S. Sharma, Shivani, R. Y. Shopa, M. Skurzok, E. Stępień, W. Wiślicki, B. Zgardzińska
 59. Sensitivity of discrete symmetry tests in the positronium system with the J-PET detector
  A. Gajos
 60. Prospects and clinical perspectives of total-body PET imaging using plastic scintillators
  P. Moskal, E. Ł. Stępień
 61. Technical Attenuation Length Measurement of Plastic Scintillator Strips for the Total-Body J-PET Scanner
  Ł. Kapłon
 62. X-ray microtomography as a new approach for imaging and analysis of tumor spheroids
  H. Karimi, B. Leszczyński, T. Kołodziej, E. Kubicz, M. Przybyło, E. Stępień
 63. State of the art in total body PET
  S. Vandenberghe, P. Moskal and J.S. Karp
 64. Performance assessment of the 2gamma positronium imaging with the total-body PET scanners
  P. Moskal, D. Kisielewska, Z. Bura, C. Chhokar, C. Curceanu, E. Czerwiński, M. Dadgar, K. Dulski, J. Gajewski, A. Gajos, M. Gorgol, R. Del Grande, B. C. Hiesmayr, B. Jasińska, K. Kacprzak, A. Kamińska, Ł. Kapłon, H. Karimi, G. Korcyl, P. Kowalski, N. Krawczyk, W. Krzemień, T. Kozik, E. Kubicz, P. Małczak, M. Mohammed, Sz. Niedźwiecki, M. Pałka, M. Pawlik-Niedźwiecka, M. Pędziwiatr, L. Raczyński, J. Raj, A. Ruciński, S. Sharma, Shivani, R. Y. Shopa, M. Silarski, M. Skurzok, E. Ł. Stępień, S. Vandenberghe, W. Wiślicki, B. Zgardzińska
 65. Estimating relationship between the Time Over Threshold and energy loss by photons in plastic scintillators used in the J-PET scanner
  S. Sharma, J. Chhokar, C. Curceanu, E. Czerwinski, M. Dadgar, K. Dulski, J. Gajewski, A. Gajos, M. Gorgol, N. Gupta-Sharma, R. Del Grande, B. C. Hiesmayr, B. Jasinska, K. Kacprzak, L. Kaplon, H. Karimi, D. Kisielewska, K. Klimaszewski, G. Korcyl, P. Kowalski, T. Kozik, N. Krawczyk, W. Krzemien, E. Kubicz, M. Mohammed, Sz. Niedzwiecki, M. Palka, M. Pawlik-Niedzwiecka, L. Raczynski, J. Raj, A. Rucinski, Shivani, R. Y. Shopa, M. Silarski, M. Skurzok, E. L. Stepien, W. Wislicki, B. Zgardzinska, P. Moskal
 66. Hit-time and hit-position reconstruction in strips of plastic scintillators using multi-threshold readouts
  N. G. Sharma, M. Silarski, J. Chhokar, E. Czerwinski, C. Curceanu, K. Dulski, K. Farbaniec, A. Gajos, R. Del Grande, M. Gorgol, B. C. Hiesmayr, B. Jasinska, K. Kacprzak, L. Kaplon, D. Kisielewska, K. Klimaszewski, G. Korcyl, P. Kowalski, N. Krawczyk, W. Krzemien, T. Kozik, E. Kubicz, M. Mohammed, Sz. Niedzwiecki, M. Palka, M. Pawlik-Niedzwiecka, L. Raczynski, J. Raj, S. Sharma, S. Shivani, R. Y. Shopa, M. Skurzok, W. Wislicki, B. Zgardzinska, P. Moskal
 67. J-PET Framework: Software platform for PET tomography data reconstruction and analysis
  W. Krzemień, A. Gajos, K. Kacprzak, K. Rakoczy, G. Korcyl
 68. Towards Lattice Quantum Chromodynamics on FPGA devices
  G. Korcyl, P. Korcyl
 69. Studies of Ortho-Positronium Decays into Three Photons with the J-PET Detector
  A. Gajos on behalf of the J-PET collaboration
 70. Synthesis and Characterization of Plastic Scintillators for the Total-body J-PET Scanner
  Ł. Kapłon
 71. Simulation of Positronium Decays in View of Charge Conjugation Symmetry Test with the J-PET Detector
  J. Chhokar on behalf of the J-PET Collaboration
 72. Development of J-PEM for Breast Cancer Detection
  Shivani, E. Łuczynska, S. Heinze and P. Moskal
 73. J-PET Monte Carlo Simulations for Time-Reversal Symmetry Test in Ortho-Positronium Decay
  J. Raj, D. Kisielewska and E. Czerwiński
 74. TOT Method for the Disentanglement of Photons in Positron Annihilation Lifetime Spectroscopy
  S. Sharma on behalf of J-PET collaboration
 75. PALS Avalanche - A New PAL Spectra Analysis Software
  K. Dulski
 76. Studies of the ortho-Positronium lifetime for cancer diagnostics
  Z. Bura, K. Dulski, E. Kubicz, P. Małczak, M. Pędziwiatr, M. Szczepanek, E.Ł. Stępień, P. Moskal
 77. Application of silicon-polymer composite varistors to protect sensitive medical imaging circuits and performing better voltage bias for SiPMs
  F. Tayefi Ardebili, M. Ghafouri
 78. Gate simulation study of the 24-module J-PET scanner: data analysis and image reconstruction
  M. Dadgar, P. Kowalski, for the J-PET Collaboration
 79. A Method for Time Calibration of PET Systems Using Fixed beta+ Radioactive Source
  K. Dulski, M. Silarski, P. Moskal
 80. Melanoma spheroids as a model for cancer imaging study
  E. Ł. Stępień, H. Karimi, B. Leszczyński, M. Szczepanek
 81. Construction of the Vacuum Chambers for J-PET Experiments with Positron Annihilation
  Marek Gorgol, Bożena Jasińska, Marek Kosior, Eugeniusz Stępień, Paweł Moskal
 82. Investigations on physical and biological range uncertainties in Krakow proton beam therapy centre
  A. Rucinski, J. Baran, G. Battistoni, A. Chrostowska, M. Durante, J. Gajewski, M. Garbacz, K. Kisielewicz, N. Krah, V. Patera, M. Pawlik-Niedźwiecka, I. Rinaldi, B. Rozwadowska-Bogusz, E. Scifoni, A. Skrzypek, F. Tommasino, A. Schiavi, P. Moskal
 83. Towards time reversal symmetry test with o-PS decays using the J-PET detector
  J. Raj, K. Dulski, E. Czerwiński
 84. Feasibility of Ortho-positronium Lifetime Studies with the J-PET Detector in Context of Mirror Matter Models
  W. Krzemien, E. Pérez del Río, K. Kacprzak
 85. Feasibility study of the positronium imaging with the J-PET tomograph
  P. Moskal, D. Kisielewska, C. Curceanu, E. Czerwiński, K. Dulski, A. Gajos, M. Gorgol, B. Hiesmayr, B. Jasińska, K. Kacprzak, Ł. Kapłon, G. Korcyl, P. Kowalski, W. Krzemień, T. Kozik, E. Kubicz, M. Mohammed, Sz. Niedźwiecki, M. Pałka, M. Pawlik-Niedźwiecka, L. Raczyński, J. Raj, S. Sharma, Shivani, R.Y. Shopa, M. Silarski, M. Skurzok, E. Stępień, W. Wiślicki, B. Zgardzińska
 86. Simulation studies of annihilation-photon's polarisation via Compton scattering with the J-PET tomograph
  N. Krawczyk, B.C. Hiesmayr, J. Chhokar, C. Curceanu, E. Czerwiński, K. Dulski, A. Gajos, M. Gorgol, N. Gupta-Sharma, B. Jasińska, D. Kisielewska, G. Korcyl, P. Kowalski, W. Krzemień, T. Kozik, E. Kubicz, M. Mohammed, Sz. Niedźwiecki, M. Pałka, M. Pawlik-Niedźwiecka, L. Raczyński, J. Raj, K. Rakoczy, Z. Rudy, S. Sharma, Shivani, R.Y. Shopa, M. Silarski, M. Skurzok, W. Wiślicki, B. Zgardzińska, M. Zieliński, P. Moskal
 87. Investigating the Dirac Operator Evaluation with FPGAs
  G. Korcyl, P. Korcyl
 88. Positronium in medicine and biology
  P. Moskal, B. Jasińska, E. Ł. Stępień, S. D. Bass
 89. Feasibility studies of the polarization of photons beyond the optical wavelength regime with the J-PET detector
  P. Moskal, N. Krawczyk, B. C. Hiesmayr, M. Bała, C. Curceanu, E. Czerwinski, K. Dulski, A. Gajos, M. Gorgol, R. Del Grande, B. Jasinska, K. Kacprzak, L. Kapłon, D. Kisielewska, K. Klimaszewski, G. Korcyl, P. Kowalski, T. Kozik, W. Krzemien, E. Kubicz, M. Mohammed, Sz. Niedźwiecki, M. Pałka, M. Pawlik-Niedźwiecka, L. Raczynski, J. Raj, Z. Rudy, S. Sharma, M. Silarski, Shivani, R. Y. Shopa, M. Skurzok, W. Wislicki, B. Zgardzinska
 90. Evaluation of Single-Chip, Real-Time Tomographic Data Processing on FPGA - SoC Devices
  G. Korcyl, P. Białas, C. Curceanu, E. Czerwiński, K. Dulski, B. Flak, A. Gajos, B. Głowacz, M. Gorgol, B. C. Hiesmayr, B. Jasińska, K. Kacprzak, M. Kajetanowicz, D. Kisielewska, P. Kowalski, T. Kozik, N. Krawczyk, W. Krzemień, E. Kubicz, M. Mohammed, Sz. Niedźwiecki, M. Pawlik- Niedźwiecka, M. Pałka, L. Raczyński, P. Rajda, Z. Rudy, P. Salabura, N. G. Sharma, S. Sharma, R. Y. Shopa, M. Skurzok, M. Silarski, P. Strzempek, A. Wieczorek, W. Wiślicki, R. Zaleski, B. Zgardzińska, M. Zieliński, P. Moskal
 91. A feasibility study of the time reversal violation test based on polarization of annihilation photons from the decay of ortho-Positronium with the J-PET detector
  J. Raj, A. Gajos, C. Curceanu, E. Czerwiński, K. Dulski, M. Gorgol, N. Gupta-Sharma, B. C. Hiesmayr, B. Jasińska, K. Kacprzak, Ł. Kapłon, D. Kisielewska, K. Klimaszewski, G. Korcyl, P. Kowalski, T. Kozik, N. Krawczyk, W. Krzemień, E. Kubicz, M. Mohammed, Sz. Niedźwiecki, M. Pałka, M. Pawlik-Niedźwiecka, L. Raczyński, K. Rakoczy, Z. Rudy, S. Sharma, Shivani, R.Y. Shopa, M. Silarski, M. Skurzok, W. Wiślicki, B. Zgardzińska, P. Moskal
 92. Commissioning of the J-PET detector in view of the positron annihilation lifetime spectroscopy
  K. Dulski, C. Curceanu, E. Czerwiński, A. Gajos, M. Gorgol, N. Gupta-Sharma, B. C. Hiesmayr, B. Jasińska, K. Kacprzak, Ł. Kapłon, D. Kisielewska, K. Klimaszewski, G. Korcyl, P. Kowalski, N. Krawczyk, W. Krzemień, T. Kozik, E. Kubicz, M. Mohammed, Sz. Niedźwiecki, M. Pałka, M. Pawlik-Niedźwiecka, L. Raczyński, J. Raj, K. Rakoczy, Z. Rudy, S. Sharma, Shivani, R. Y. Shopa, M. Silarski, M. Skurzok, W. Wiślicki, B. Zgardzińska, P. Moskal
 93. Estimating the NEMA characteristics of the J-PET tomograph using the GATE package
  P. Kowalski, W. Wiślicki, R.Y. Shopa, L. Raczyński, K. Klimaszewski, C. Curcenau, E. Czerwiński, K. Dulski, A. Gajos, M. Gorgol, N. Gupta-Sharma, B. Hiesmayr, B. Jasińska, Ł. Kapłon, D. Kisielewska-Kamińska, G. Korcyl, T. Kozik, W. Krzemień, E. Kubicz, M. Mohammed, S. Niedźwiecki, M. Pałka, M. Pawlik-Niedźwiecka, J. Raj, K. Rakoczy, Z. Rudy, S. Sharma, S. Shivani, M. Silarski, M. Skurzok, B. Zgardzińska, M. Zieliński, P. Moskal
 94. A Method to Produce Linearly Polarized Positrons and Positronium Atoms with the J-PET Detector
  M. Mohammed, P. Białas, C. Curceanu, E. Czerwiński, K. Dulski, A. Gajos, B. Głowacz, M. Gorgol, B.C. Hiesmayr, B. Jasińska, D. Kisielewska, G. Korcyl, P. Kowalski, T. Kozik, N. Krawczyk, W. Krzemień, E. Kubicz, M. Pawlik-Niedźwiecka, S. Niedźwiecki, M. Pałka, L. Raczyński, J. Raj, Z. Rudy, N.G. Sharma, S. Sharma, Shivani, M. Skurzok, M. Silarski, A. Wieczorek, W. Wiślicki, B. Zgardzińska, M. Zieliński, P. Moskal
 95. Human Tissue Investigations Using PALS Technique - Free Radicals Influence
  B. Jasińska, B. Zgardzińska, G. Chołubek, M. Pietrow, M. Gorgol, K. Wiktor, K. Wysogląd, P. Białas, C. Curceanu, E. Czerwiński, K. Dulski, A. Gajos, B. Głowacz, B.C. Hiesmayr, B. Jodłowska-Jędrych, D. Kamińska, G. Korcyl, P. Kowalski, T. Kozik, N. Krawczyk, W. Krzemień, E. Kubicz, M. Mohammed, M. Pawlik-Niedźwiecka, S. Niedźwiecki, M. Pałka, L. Raczyński, Z. Rudy, N.G. Sharma, S. Sharma, R. Shopa, M. Silarski, M. Skurzok, A. Wieczorek, H. Wiktor, W. Wiślicki, M. Zieliński, P. Moskal
 96. Preliminary Studies of J-PET Detector Spatial Resolution
  M. Pawlik-Niedźwiecka, S. Niedźwiecki, D. Alfs, P. Białas, C. Curceanu, E. Czerwiński, K. Dulski, A. Gajos, B. Głowacz, M. Gorgol, B. C. Hiesmayr, B. Jasińska, D. Kisielewska, G. Korcyl, P. Kowalski, T. Kozik, N. Krawczyk, W. Krzemień, E. Kubicz, M. Mohammed, M. Pałka, L. Raczyński, J. Raj, Z. Rudy, Shivani, M. Silarski, M. Skurzok, N.G. Sharma, S. Sharma, R.Y. Shopa, A. Strzelecki, A. Wieczorek, W. Wiślicki, B. Zgardzińska, M. Zieliński, P. Moskal
 97. Analysis procedure of the positronium lifetime spectra for the J-PET detector
  K. Dulski , B. Zgardzińska , P. Białas , C. Curceanu E. Czerwiński , A. Gajos , B. Głowacz , M. Gorgol , B. C. Hiesmayr , B. Jasińska , D. Kisielewska-Kamińska , G. Korcyl , P. Kowalski , T. Kozik , N. Krawczyk , W. Krzemień , E. Kubicz , M. Mohammed , M. Pawlik-Niedźwiecka, S. Niedźwiecki , M. Pałka , L. Raczyński , J. Raj , Z. Rudy , N. G. Sharma, S. Sharma, Shivani, R. Y. Shopa, M. Silarski , M. Skurzok , A. Wieczorek , W. Wiślicki , M. Zieliński , P. Moskal
 98. Introduction of total variation regularization into filtered backprojection algorithm
  L. Raczyński, W. Wiślicki, K. Klimaszewski, W. Krzemień, P. Kowalski, R. Shopa, P. Białas, C. Curceanu, E. Czerwiński, K. Dulski A. Gajos, B. Głowacz, M. Gorgol, B. Hiesmayr, B. Jasińska, D. Kisielewska-Kamińska, G. Korcyl, T. Kozik, N. Krawczyk, E. Kubicz, M. Mohammed, M. Pawlik-Niedźwiecka, S. Niedźwiecki, M. Pałka, Z. Rudy, N.G. Sharma, S. Sharma, M. Silarski, M. Skurzok, A. Wieczorek, B. Zgardzińska, M. Zieliński, P. Moskal
 99. Time calibration of the J-PET detector
  M. Skurzok, M. Silarski, D. Alfs, P. Bialas, Shivani, C. Curceanu , E. Czerwinski , K. Dulski , A. Gajos, B. G lowacz , M. Gorgol, B. C. Hiesmayr, B. Jasinska, D. Kisielewska, G. Korcyl, P. Kowalski, T. Kozik , N. Krawczyk, W. Krzemien, E. Kubicz , M. Mohammed, M. Pawlik-Niedzwiecka, S. Niedzwiecki, M. Palka, L. Raczynski , J. Raj, Z. Rudy, N. G. Sharma, S. Sharma , R. Y. Shopa , A. Wieczorek, W. Wislicki , B. Zgardzinska, M. Zielinski, P. Moskal
 100. Novel scintillating material 2-(4-styrylphenyl)benzoxazole for the fully digital and MRI compatible J-PET tomograph based on plastic scintillators
  A. Wieczorek, K. Dulski, Sz. Niedźwiecki, D. Alfs, P. Białas, C. Curceanu, E. Czerwiński, A. Danel, A. Gajos, B. Głowacz, M. Gorgol, B. Hiesmayr, B. Jasińska, K. Kacprzak, D. Kamińska, Ł. Kapłon, A. Kochanowski, G. Korcyl, P. Kowalski, T. Kozik, W. Krzemień, E. Kubicz, M. Kucharek, M. Mohammed, M. Pawlik-Niedźwiecka, M. Pałka, L. Raczyński, Z. Rudy, O. Rundel, N. G. Sharma, M. Silarski, T. Uchacz, W. Wiślicki, B. Zgardzińska, M. Zieliński, P. Moskal
 101. Commissioning of the J-PET Detector for Studies of Decays of Positronium Atoms
  E. Czerwiński, K. Dulski, P. Białas, C. Curceanu, A. Gajos, B. Głowacz, M. Gorgol, B.C. Hiesmayr, B. Jasińska, D. Kisielewska, G. Korcyl, P. Kowalski, T. Kozik, N. Krawczyk, W. Krzemień, E. Kubicz, M. Mohammed, Sz. Niedźwiecki, M. Pałka, M. Pawlik-Niedźwiecka, L. Raczyński, Z. Rudy, N.G. Sharma, S. Sharma, R.Y. Shopa, M. Silarski, M. Skurzok, A. Wieczorek, W. Wiślicki, B. Zgardzińska, M. Zieliński, P. Moskal
 102. A New PET Diagnostic Indicator Based on the Ratio of 3gamma/2gamma Positron Annihilation
  B. Jasińska, P. Moskal
 103. J-PET: A New Technology for the Whole-body PET Imaging
  S. Niedźwiecki, P. Białas, C. Curceanu, E. Czerwiński, K. Dulski, A. Gajos, B. Głowacz, M. Gorgol, B.C. Hiesmayr, B. Jasińska, Ł. Kapłon, D. Kisielewska-Kamińska, G. Korcyl, P. Kowalski, T. Kozik, N. Krawczyk, W. Krzemień, E. Kubicz, M. Mohammed, M. Pawlik-Niedźwiecka, M. Pałka, L. Raczyński, Z. Rudy, N.G. Sharma, S. Sharma, R.Y. Shopa, M. Silarski, M. Skurzok, A. Wieczorek, W. Wiślicki, B. Zgardzińska, M. Zieliński, P. Moskal
 104. Three-dimensional Image Reconstruction in J-PET Using Filtered Back-projection Method
  R.Y. Shopa, K. Klimaszewski, P. Kowalski, W. Krzemień, L. Raczyński, W. Wiślicki, P. Białas, C. Curceanu, E. Czerwiński, K. Dulski, A. Gajos, B. Głowacz, M. Gorgol, B. Hiesmayr, B. Jasińska, D. Kisielewska-Kamińska, G. Korcyl, T. Kozik, N. Krawczyk, E. Kubicz, M. Mohammed, M. Pawlik-Niedźwiecka, S. Niedźwiecki, M. Pałka, Z. Rudy, N.G. Sharma, S. Sharma, M. Silarski, M. Skurzok, A. Wieczorek, B. Zgardzińska, M. Zieliński, P. Moskal
 105. Human Tissues Investigation Using PALS Technique
  B. Jasińska, B. Zgardzińska, G. Chołubek, M. Gorgol, K. Wiktor, K. Wysogląd, P. Białas, C. Curceanu, E. Czerwiński, K. Dulski, A. Gajos, B. Głowacz, B. Hiesmayr, B. Jodłowska-Jędrych, D. Kamińska, G. Korcyl, P. Kowalski, T. Kozik, N. Krawczyk, W. Krzemień, E. Kubicz, M. Mohammed, M. Pawlik-Niedźwiecka, S. Niedźwiecki, M. Pałka, L. Raczyński, Z. Rudy, N.G. Sharma, S. Sharma, R. Shopa, M. Silarski, M. Skurzok, A. Wieczorek, H. Wiktor, W. Wiślicki, M. Zieliński, P. Moskal
 106. Human Tissues Investigation Using PALS Technique
  B. Jasińska, B. Zgardzińska, G. Chołubek, M. Gorgol, K. Wiktor, K. Wysogląd, P. Białas, C. Curceanu, E. Czerwiński, K. Dulski, A. Gajos, B. Głowacz, B.C. Hiesmayr, B. Jodłowska-Jędrych, D. Kamińska, G. Korcyl, P. Kowalski, T. Kozik, N. Krawczyk, W. Krzemień, E. Kubicz, M. Mohammed, M. Pawlik-Niedźwiecka, S. Niedźwiecki, M. Pałka, L. Raczyński, Z. Rudy, N.G. Sharma, S. Sharma, R. Shopa, M. Silarski, M. Skurzok, A. Wieczorek, H. Wiktor, W. Wiślicki, M. Zieliński, P. Moskal
 107. Multichannel FPGA based MVT system for high precision time (20 ps RMS) and charge measurement
  M. Palka, P. Strzempek, G. Korcyl, T. Bednarski, S. Niedzwiecki, P. Bialas, E. Czerwinski, K. Dulski, A. Gajos, B. Glowacz, M. Gorgol, B. Jasinska, D. Kaminska, M. Kajetanowicz, P. Kowalski, T. Kozik, W. Krzemien, E. Kubicz, M. Mohhamed, L. Raczynski, Z. Rudy, O. Rundel, P. Salabura, NG. Sharma, M. Silarski, J. Smyrski, A. Strzelecki, A. Wieczorek, W. Wislicki, M. Zielinski, B. Zgardzinska, P. Moskal
 108. Calculation of the time resolution of the J-PET tomograph using kernel density estimation
  L. Raczyński, W. Wiślicki, W. Krzemień, P. Kowalski, D. Alfs, T. Bednarski, P. Białas, C. Curceanu, E. Czerwiński, K. Dulski, A. Gajos, B. Głowacz, M. Gorgol, B. Hiesmayr, B. Jasińska, D. Kamińska, G. Korcyl, T. Kozik, N. Krawczyk, E. Kubicz, M. Mohammed, M. Pawlik-Niedźwiecka, S. Niedźwiecki, M. Pałka, Z. Rudy, O. Rundel, N. Gupta-Sharma, M. Silarski, J. Smyrski, A. Strzelecki, A. Wieczorek, B. Zgardzińska, M. Zieliński and P. Moskal
 109. Measurement of gamma quantum interaction point in plastic scintillator with WLS strips
  J. Smyrski, D. Alfs, T. Bednarski, P. Białas, E. Czerwiński, K. Dulski, A. Gajos, B. Głowacz, N. Gupta-Sharma, M. Gorgol, B. Jasińska, M. Kajetanowicz, D. Kamińska, G. Korcyl, P. Kowalski, W. Krzemień, N. Krawczyk, E. Kubicz, M. Mohammed, Sz. Niedźwiecki, M. Pawlik-Niedźwiecka, L. Raczyński, Z. Rudy, P. Salabura, M. Silarski, A. Strzelecki, A. Wieczorek, W. Wiślicki, J. Wojnarska, B. Zgardzińska, M. Zieliński, P. Moskal
 110. J-PET: A Novel TOF -PET scanner using Organic Scintillators
  N.G. Sharma, M. Silarski, D. Alfs, T. Bednarski, P. Białas, E. Czerwiński, K. Dulski, A. Gajos, B. Głowacz, M. Gorgol, B. Jasińska, D. Kamińska, G. Korcyl, P. Kowalski, W. Krzemień, N. Krawczyk, E. Kubicz, M. Mohammed, Sz. Niedźwiecki, M. Pawlik-Niedźwiecka, L. Raczyński, Z. Rudy, O. Rundel, A. Wieczorek, W. Wislicki, M. Zieliński, B. Zgardzińska, P. Moskal
 111. A feasibility study of ortho-positronium decays measurement with the J-PET scanner based on plastic scintillators
  D. Kamińska, A. Gajos, E. Czerwiński, D. Alfs, T. Bednarski, P. Białas, C. Curceanu, K. Dulski, B. Głowacz, N. Gupta-Sharma, M. Gorgol, B. C. Hiesmayr, B. Jasińska, G. Korcyl, P. Kowalski, W. Krzemień, N. Krawczyk, E. Kubicz, M. Mohammed, Sz. Niedźwiecki, M. Pawlik-Niedźwiecka, L. Raczyński, Z. Rudy, M. Silarski, A. Wieczorek, W. Wiślicki, B. Zgardzińska, M. Zieliński, P. Moskal
 112. Determination of the 3gamma Fraction from Positron Annihilation in Mesoporous Materials for Symmetry Violation Experiment with J-PET Scanner
  B. Jasińska, M. Gorgol, M. Wiertel, R. Zaleski, D. Alfs, T. Bednarski, P. Białas, E. Czerwiński, K. Dulski, A. Gajos B. Głowacz, D. Kamińska, Ł. Kapłon, G. Korcyl, P. Kowalski, T. Kozik, W. Krzemień, E. Kubicz, M. Mohammed, Sz. Niedźwiecki, M. Pałka, L. Raczyński, Z. Rudy, O. Rundel, N.G. Sharma, M. Silarski, A. Słomski, A. Strzelecki, A. Wieczorek, W. Wiślicki, B. Zgardzińska, M. Zieliński, P. Moskal
 113. Sampling FEE and Trigger-less DAQ for the J-PET Scanner
  G. Korcyl, D. Alfs, T. Bednarski, P. Białas, E. Czerwiński, K. Dulski, A. Gajos, B. Głowacz, B. Jasińska, D. Kamińska Ł. Kapłon, P. Kowalski, T. Kozik, W. Krzemień, E. Kubicz, M. Mohammed, Sz. Niedźwiecki, M. Pałka, M. Pawlik-Niedźwiecka, L. Raczyński, Z. Rudy, O. Rundel, N.G. Sharma, M. Silarski, A. Słomski, K. Stoła, A. Strzelecki, A. Wieczorek, W. Wiślicki, B.K. Zgardzińska, M. Zieliński, P. Moskal
 114. Beam Profile Investigation of the New Collimator System for the J-PET Detector
  E. Kubicz, M. Silarski, A. Wieczorek, D. Alfs, T. Bednarski, P. Białas, E. Czerwiński, A. Gajos, B. Głowacz, B. Jasińska D. Kamińska, G. Korcyl, P. Kowalski, T. Kozik, W. Krzemień, M. Mohammed, I. Moskal, S. Niedźwiecki, M. Pawlik-Niedźwiecka, L. Raczyński, Z. Rudy, A. Strzelecki, W. Wiślicki, M. Zieliński, B. Zgardzińska, P. Moskal
 115. Scatter Fraction of the J-PET Tomography Scanner
  P. Kowalski, W. Wiślicki, L. Raczyński, D. Alfs, T. Bednarski, P. Białas, E. Czerwiński, A. Gajos, B. Głowacz, J. Jasińska D. Kamińska, G. Korcyl, T. Kozik, W. Krzemień, E. Kubicz, M. Mohammad, Sz. Niedźwiecki, M. Pałka, M. Pawlik-Niedźwiecka, Z. Rudy, M. Silarski, A. Wieczorek, B. Zgardzińska, M. Zieliński, P. Moskal
 116. Application of the compress sensing theory for improvement of the TOF resolution in a novel J-PET instrument
  L. Raczyński, P. Moskal, P. Kowalski, W. Wiślicki, T. Bednarski, P. Białas, E. Czerwiński, A. Gajos, Ł. Kapłon, A. Kochanowski, G. Korcyl, J. Kowal, T. Kozik, W. Krzemień, E. Kubicz, Sz. Niedźwiecki, M. Pałka, Z. Rudy, P. Salabura, N. Gupta-Sharma, M. Silarski, A. Słomski, J. Smyrski, A. Strzelecki, A. Wieczorek, M. Zieliński, N. Zoń
 117. Trilateration-based reconstruction of ortho-positronium decays into three photons with the J-PET detector
  A. Gajos, D. Kamińska, E. Czerwiński, D. Alfs, T. Bednarski, P. Białas, B. Głowacz, M. Gorgol, B. Jasińska, Ł. Kapłon, G. Korcyl, P. Kowalski, T. Kozik, W. Krzemień, E. Kubicz, M. Mohammed, Sz. Niedźwiecki, M. Pałka, M. Pawlik-Niedźwiecka, L. Raczyński, Z. Rudy, O. Rundel, N.G. Sharma, M. Silarski, A. Słomski, A. Strzelecki, A. Wieczorek, W. Wiślicki, B. Zgardzińska, M. Zieliński, P. Moskal
 118. Time resolution of the plastic scintillator strips with matrix photomultiplier readout for J-PET tomograph
  P. Moskal, O. Rundel, D. Alfs, T. Bednarski, P. Białas, E. Czerwiński, A. Gajos, K. Giergiel, M. Gorgol, B. Jasińska, D. Kamińska, Ł. Kapłon, G. Korcyl, P. Kowalski, T. Kozik, W. Krzemień, E. Kubicz, Sz. Niedźwiecki, M. Pałka, L. Raczyński, Z. Rudy, N.G. Sharma, A. Słomski, M. Silarski, A. Strzelecki, A. Wieczorek, W. Wiślicki, P. Witkowski, M. Zieliński, N. Zoń
 119. Overview of the software architecture and data flow for the J-PET tomography device
  W. Krzemień, D. Alfs, P. Białas, E. Czerwiński, A. Gajos, B. Głowacz, B. Jasińska, D. Kamińska, G. Korcyl, P. Kowalski, T. Kozik, E. Kubicz, Sz. Niedźwiecki, M. Pawlik-Niedźwiecka, L. Raczyński, Z. Rudy, M. Silarski, A. Strzelecki, A. Wieczorek, W. Wiślicki, M. Zieliński, P. Moskal
 120. Potential of the J-PET Detector for Studies of Discrete Symmetries in Decays of Positronium Atom - a Purely Leptonic System
  P. Moskal, D. Alfs, T. Bednarski, P. Białas, E. Czerwinski, C. Curceanu, A. Gajos, B. Głowacz, M. Gorgol, B.C. Hiesmayr, B. Jasinska, D. Kaminska, G. Korcyl, P. Kowalski, T. Kozik, W. Krzemien , N. Krawczyk, E. Kubicz, M. Mohammed, Sz. Niedzwiecki, M. Pawlik-Niedzwiecka, L. Raczynski, Z. Rudy, M. Silarski, A. Wieczorek, W. Wislicki, M. Zielinski
 121. Searches for discrete symmetries violation in ortho-positronium decay using the J-PET detector
  D. Kamińska, A. Gajos, E. Czerwiński, T. Bednarski, P. Białas, M. Gorgol, B. Jasińska, Ł. Kapłon, G. Korcyl, P. Kowalski, T. Kozik, W. Krzemień, E. Kubicz, S. Niedźwiecki, M. Pałka, L. Raczyński, Z. Rudy, O. Rundel, N. Gupta-Sharma, M. Silarski, A. Słomski, A. Strzelecki, A. Wieczorek, W. Wiślicki, M. Zieliński, B. Zgardzińska, P. Moskal
 122. Studies of unicellular microorganisms Saccharomyces cerevisiae by means of positron annihilation lifetime spectroscopy
  E. Kubicz, B. Jasińska, B. Zgardzińska, T. Bednarski, P. Białas, E. Czerwiński, A. Gajos, M. Gorgol, D. Kamińska, Ł. Kapłon, A. Kochanowski, G. Korcyl, P. Kowalski, T. Kozik, W. Krzemień, S. Niedźwiecki, M. Pałka, L. Raczyński, Z. Rajfur, Z. Rudy, O. Rundel, N. Gupta-Sharma, M. Silarski, A. Słomski, A. Strzelecki, A. Wieczorek, W. Wiślicki, M. Zieliński, P. Moskal
 123. Reconstruction of hit time and hit position of annihilation quanta in the J-PET detector usi ng the Mahalanobis distance
  N. G. Sharma, M. Silarski, T. Bednarski, P. Białas, E. Czerwiński, A. Gajos, M. Gorgol, B. Jasińska, D. Kamińska, Ł. Kapłon, G. Korcyl, P. Kowalski, T. Kozik, W. Krzemień, E. Kubicz, Sz. Niedźwiecki, M. Pałka, L. Raczyński, Z. Rudy, O. Rundel, A. Słomski, A. Strzelecki, A. Wieczorek, W. Wiślicki, M. Zieliński, B. Zgardzińska, P. Moskal
 124. PALS investigations of free volumes thermal expansion of J-PET plastic scintillator synthesized in polystyrene matrix
  A. Wieczorek, B. Zgardzińska, B. Jasińska, M. Gorgol, T. Bednarski, P. Białas, E. Czerwiński, A. Gajos, D. Kamińska, Ł. Kapłon, A. Kochanowski, G. Korcyl, P. Kowalski, T. Kozik, W. Krzemień, E. Kubicz, Sz. Niedźwiecki, M. Pałka, L. Raczyński, Z. Rudy, O. Rundel, N.G. Sharma, M. Silarski, A. Słomski, A. Strzelecki, W. Wiślicki, M. Zieliński, P. Moskal
 125. Processing optimization with parallel computing for the J-PET scanner
  W. Krzemień, M. Bała, T. Bednarski, P. Białas, E. Czerwiński, A. Gajos, M. Gorgol, B. Jasińska, D. Kamińska, Ł. Kapłon, G. Korcyl, P. Kowalski, T. Kozik, E. Kubicz, Sz. Niedźwiecki, M. Pałka, L. Raczyński, Z. Rudy, O. Rundel, N.G. Sharma, M. Silarski, A. Słomski, K. Stola, A. Strzelecki, D. Trybek, Anna Wieczorek, W. Wiślicki, M. Zieliński, B. K. Zgardzińska, P. Moskal
 126. Multiple Scattering and Accidental Coincidences in the J-PET Detector Simulated Using GATE Package
  P. Kowalski, P. Moskal, W. Wislicki, L. Raczynski, T. Bednarski, P. Bialas, J. Bulka, E. Czerwinski, A. Gajos, A. Gruntowski, D. Kaminska, L. Kaplon, A. Kochanowski, G. Korcyl, J. Kowal, T. Kozik, W. Krzemien, E. Kubicz, S. Niedzwiecki, M. Palka, Z. Rudy, P. Salabura, NG. Sharma, M. Silarski, A. Slomski, J. Smyrski, A. Strzelecki, A. Wieczorek, I. Wochlik, M. Zielinski, N. Zon
 127. A pilot study of the novel J-PET plastic scintillator with 2-(4-styrylphenyl)benzoxazole as a wavelength shifter
  A. Wieczorek, P. Moskal, Sz. Niedźwiecki, T. Bednarski, P. Białas, E. Czerwiński, A. Danel, A. Gajos, A. Gruntowski, D. Kamińska, Ł. Kapłon, A. Kochanowski, G. Korcyl, J. Kowal, P. Kowalski, T. Kozik, W. Krzemień, E. Kubicz, M. Molenda, M. Pałka, L. Raczyński, Z. Rudy, O. Rundel, P. Salabura, N.G. Sharma, M. Silarski, A. Słomski, J. Smyrski, A. Strzelecki, T. Uchacz, W. Wiślicki, M. Zieliński, N. Zoń
 128. Compressive sensing of signals generated in plastic scintillators in a novel J-PET instrument
  L. Raczyński, P. Moskal, P. Kowalski, W. Wiślicki, T. Bednarski, P. Białas, E. Czerwiński, A. Gajos, Ł. Kapłon, A. Kochanowski, G. Korcyl, J. Kowal, T. Kozik, W. Krzemień, E. Kubicz, Sz. Niedźwiecki, M. Pałka, Z. Rudy, O. Rundel, P. Salabura, N.G. Sharma, M. Silarski, A. Słomski, J. Smyrski, A. Strzelecki, A. Wieczorek, M. Zieliński, N. Zoń
 129. Analysis framework for the J-PET scanner
  W. Krzemień, A. Gajos, A. Gruntowski, K. Stola, D. Trybek, T. Bednarski, P. Białas, E. Czerwiński, D. Kamińska, L. Kapłon, A. Kochanowski, G. Korcyl, J. Kowal, P. Kowalski, T. Kozik, E. Kubicz, P. Moskal, Sz. Niedźwiecki, M. Pałka, L. Raczyński, Z. Rudy, P. Salabura, N. G. Sharma, M. Silarski, A. Słomski, J. Smyrski, A. Strzelecki, A. Wieczorek, W. Wiślicki, M. Zieliński, N. Zoń
 130. Hit time and hit position reconstruction in the J-PET detector based on a library of averaged model signals
  P. Moskal, N.G.Sharma, M.Silarski, T. Bednarski, P. Białas, J. Bułka, E. Czerwiński, A. Gajos, D. Kamińska, L. Kapłon, A. Kochanowski, G. Korcyl, J. Kowal, P. Kowalski, T. Kozik, W. Krzemień, E. Kubicz, Sz. Niedźwiecki, M. Pałka, L. Raczyński, Z. Rudy, O. Rundel, P. Salabura, A. Słomski, J. Smyrski, A. Strzelecki, A. Wieczorek, W. Wiślicki, I. Wochlik, M. Zieliński, N. Zoń
 131. GPU accelerated image reconstruction in a two-strip J-PET tomograph
  P. Białas, J. Kowal, A. Strzelecki, T. Bednarski, E. Czerwiński, A. Gajos, D. Kamińska, Ł. Kapłon, A. Kochanowski, G. Korcyl, P. Kowalski, T. Kozik, W. Krzemień, E. Kubicz, P. Moskal, Sz. Niedźwiecki, M. Pałka, L. Raczyński, Z. Rudy, O. Rundel, P. Salabura, N.G. Sharma, M. Silarski, A. Słomski, J. Smyrski, A. Wieczorek, W. Wiślicki, M. Zieliński, N. Zoń
 132. A novel method for the line-of-response and time-of-flight reconstruction in TOF-PET detectors based on a library of synchronized model signals
  P. Moskal, N. Zoń, T. Bednarski, P. Białas, E. Czerwiński, A. Gajos, D. Kamińska, Ł. Kapłon, A. Kochanowski, G. Korcyl, J. Kowal, P. Kowalski, T. Kozik, W. Krzemień, E. Kubicz, Sz. Niedźwiecki, M. Pałka, L. Raczyński, Z. Rudy, O. Rundel, P. Salabura, N.G. Sharma, M. Silarski, A. Słomski, J. Smyrski, A. Strzelecki, A. Wieczorek, W. Wiślicki, M. Zieliński
 133. Test of a single module of the J-PET scanner based on plastic scintillators
  P. Moskal, Sz. Niedźwiecki, T. Bednarski, E. Czerwiński, Ł. Kapłon, E. Kubicz, I. Moskal, M. Pawlik-Niedźwiecka, N.G. Sharma, M. Silarski, M. Zieliński, N. Zoń, P. Białas, A. Gajos, A. Kochanowski, G. Korcyl, J. Kowal, P. Kowalski, T. Kozik, W. Krzemień, M. Molenda, M. Pałka, L. Raczyński, Z. Rudy, P. Salabura, A. Słomski, J. Smyrski, A. Strzelecki, A. Wieczorek, W. Wiślicki
 134. Novel method for hit-position reconstruction using voltage signals in plastic scintillators and its application to Positron Emission Tomography
  L. Raczyński, P. Moskal, P. Kowalski, W. Wiślicki, T. Bednarski, P. Białas, E. Czerwiński, Ł. Kapłon, A. Kochanowski, G. Korcyl, J. Kowal, T. Kozik, W. Krzemień, E. Kubicz, M. Molenda, I. Moskal, Sz. Niedźwiecki, M. Pałka, M. Pawlik-Niedźwiecka, Z. Rudy, P. Salabura, N.G. Sharma, M. Silarski, A. Słomski, J. Smyrski, A. Strzelecki, A. Wieczorek, M. Zieliński, N. Zoń
 135. Computing support for advanced medical data analysis and imaging
  W. Wiślicki, T. Bednarski, P. Białas, E. Czerwiński, Ł. Kapłon, A. Kochanowski, G. Korcyl, J. Kowal, P. Kowalski, T. Kozik, W. Krzemień, M. Molenda, P. Moskal, S. Niedźwiecki, M. Pałka, M. Pawlik, L. Raczyński, Z. Rudy, P. Salabura, N.G. Sharma, M. Silarski, A. Słomski, J. Smyrski, A. Strzelecki, A. Wieczorek, M. Zieliński, N. Zoń
 136. A novel method based solely on FPGA units enabling measurement of time and charge of analog signals in Positron Emission Tomography
  M. Pałka, T. Bednarski, P. Białas, E. Czerwiński, Ł. Kapłon, A. Kochanowski, G. Korcyl, J. Kowal, P. Kowalski, T. Kozik, W. Krzemień, M. Molenda, P. Moskal, Sz. Niedźwiecki, M. Pawlik, L. Raczyński, Z. Rudy, P. Salabura, N.G. Sharma, M. Silarski, A. Słomski, J. Smyrski, A. Strzelecki, W. Wiślicki, M. Zieliński, N. Zoń
 137. A novel method for calibration and monitoring of time synchronization of TOF-PET scanners by means of cosmic rays
  M. Silarski, E. Czerwiński, T. Bednarski, P. Moskal, P. Białas, Ł. Kapłon, A. Kochanowski, G. Korcyl, J. Kowal, P. Kowalski, T. Kozik, W. Krzemień, M. Molenda, Sz. Niedźwiecki, M. Pałka, M. Pawlik, L. Raczyński, Z. Rudy, P. Salabura, N.G. Sharma, A. Słomski, J. Smyrski, A. Strzelecki, W. Wiślicki, M. Zieliński, N. Zoń
 138. 3D PET image reconstruction based on the maximum likelihood estimation method (MLEM) algorithm
  A. Słomski, Z. Rudy, T. Bednarski, P. Białas, E. Czerwiński, Ł. Kapłon, A. Kochanowski, G. Korcyl, J. Kowal, P. Kowalski, T. Kozik, W. Krzemień, M. Molenda, P. Moskal, Sz. Niedźwiecki, M. Pałka, M. Pawlik, L. Raczyński, P. Salabura, N. G. Sharma, M. Silarski, J. Smyrski, A. Strzelecki, W. Wiślicki, M. Zieliński, N. Zoń
 139. Trigger-less and reconfigurable data acquisition system for positron emission tomography
  G. Korcyl, P. Moskal, T. Bednarski, P. Białas, E. Czerwiński, Ł. Kapłon, A. Kochanowski, J. Kowal, P. Kowalski, T. Kozik, W. Krzemień, M. Molenda, Sz. Niedźwiecki, M. Pałka, M. Pawlik, L. Raczyński, Z. Rudy, P. Salabura, N. G. Sharma, M. Silarski, A. Słomski, J. Smyrski, A. Strzelecki, W. Wiślicki, M. Zieliński, N. Zoń
 140. Determination of the map of efficiency of the Jagiellonian Positron Emission Tomograph (J-PET) detector with the GATE package
  P. Kowalski, L. Raczyński, T. Bednarski, P. Białas, E. Czerwiński, K. Giergiel, Ł. Kapłon, A. Kochanowski, G. Korcyl, J. Kowal, T. Kozik, W. Krzemień, M. Molenda, I. Moskal, P. Moskal, Sz. Niedźwiecki, M. Pałka, M. Pawlik-Niedźwiecka, Z. Rudy, P. Salabura, N.G. Sharma, M. Silarski, A. Słomski, J. Smyrski, A. Strzelecki, K. Szymański, W. Wiślicki, P. Witkowski, M. Zieliński, N. Zoń
 141. Plastic scintillators for positron emission tomography obtained by the bulk polymerization method
  Ł. Kapłon, A. Kochanowski, M. Molenda, P. Moskal, A. Wieczorek, T. Bednarski, P. Białas, E. Czerwiński, G. Korcyl, J. Kowal, P. Kowalski, T. Kozik, W. Krzemień, Sz. Niedźwiecki, M. Pałka, M. Pawlik, L. Raczyński, Z. Rudy, P. Salabura, N. G. Sharma, M. Silarski, A. Słomski, J. Smyrski, A. Strzelecki, W. Wiślicki, M. Zieliński, N. Zoń
 142. J-PET analysis framework for the prototype TOF-PET detector
  W. Krzemień, M. Silarski, K. Stola, D. Trybek, T. Bednarski, P. Białas, E. Czerwiński, Ł. Kapłon, A. Kochanowski, G. Korcyl, J. Kowal, P. Kowalski, T. Kozik, M. Molenda, P. Moskal, Sz. Niedźwiecki, M. Pałka, M. Pawlik, L. Raczyński, Z. Rudy, P. Salabura, N.G. Sharma, A. Słomski, J. Smyrski, A. Strzelecki, W. Wiślicki, M. Zieliński, N. Zoń
 143. Database and data structure for the novel TOF-PET detector developed for J-PET project
  E. Czerwiński, M. Zieliński, T. Bednarski, P. Białas, Ł. Kapłon, A. Kochanowski, G. Korcyl, J. Kowal, P. Kowalski, T. Kozik, W. Krzemień, E. Kubicz, M. Molenda, P. Moskal, Sz. Niedźwiecki, M. Pałka, M. Pawlik, L. Raczyński, Z. Rudy, P. Salabura, N. G. Sharma, M. Silarski, A. Słomski, J. Smyrski, A. Strzelecki, A. Wieczorek, W.Wiślicki, N. Zoń
 144. Calibration of photomultipliers gain used in the J-PET detector
  T. Bednarski, E. Czerwiński, P. Moskal, P. Białas, K. Giergiel, Ł. Kapłon, A. Kochanowski, G. Korcyl, J. Kowal, P. Kowalski, T. Kozik, W. Krzemień, M. Molenda, I. Moskal, Sz. Niedźwiecki, M. Pałka, M. Pawlik, L. Raczyński, Z. Rudy, P. Salabura, N.G. Sharma, M. Silarski, A. Słomski, J. Smyrski, A. Strzelecki, K. Szymański, W. Wiślicki, P. Witkowski, M. Zieliński, N. Zoń
 145. List-mode reconstruction in 2D strip PET
  P. Białas, J. Kowal, A. Strzelecki, T. Bednarski, E. Czerwiński, K. Giergiel, Ł. Kapłon, A. Kochanowski, G. Korcyl, P. Kowalski, T. Kozik, W. Krzemień, M. Molenda, I. Moskal, P. Moskal, S. Niedźwiecki, M. Pałka, M. Pawlik, L. Raczyński, Z. Rudy, P. Salabura, N.G. Sharma, M. Silarski, A. Słomski, J. Smyrski, K. Szymański, W. Wiślicki, P. Witkowski, M. Zieliński, N. Zoń
 146. Simulations of gamma quanta scattering in a single module of the J-PET detector
  K. Szymański, P. Moskal, T. Bednarski, P. Białas, E. Czerwiński, K. Giergiel, Ł. Kapłon, A. Kochanowski, G. Korcyl, J. Kowal, P. Kowalski, T. Kozik, W. Krzemień, M. Molenda, I. Moskal, Sz. Niedźwiecki, M. Pałka, M. Pawlik, L. Raczyński, Z. Rudy, P. Salabura, N.G. Sharma, M. Silarski, A. Słomski, J. Smyrski, A. Strzelecki, P. Witkowski, W. Wiślicki, M. Zieliński, N. Zoń
 147. Application of WLS strips for position determination in Strip PET tomograph based on plastic scintillators
  J. Smyrski, P. Moskal, T. Bednarski, P. Białas, E. Czerwiński, Ł. Kapłon, A. Kochanowski, G. Korcyl, J. Kowal, P. Kowalski, T. Kozik, W. Krzemień, M. Molenda, Sz. Niedźwiecki, M. Pałka, M. Pawlik, L. Raczyński, Z. Rudy, P. Salabura, N.G. Sharma, M. Silarski, A. Słomski, A. Strzelecki, W. Wiślicki, M. Zieliński, N. Zoń
 148. TOF-PET detector concept based on organic scintillators
  P. Moskal, T. Bednarski, P. Białas, M. Ciszewska, E. Czerwiński, A. Heczko, M. Kajetanowicz, Ł. Kapłon, A. Kochanowski, G. Konopka-Cupiał, G. Korcyl, W. Krzemień, K. Łojek, J. Majewski, W. Migdał, M. Molenda, S. Niedźwiecki, M. Pałka, Z. Rudy, P. Salabura, M. Silarski, A. Słomski, J. Smyrski, J. Zdebik, M. Zieliński
 149. Strip-PET: a novel detector concept for the TOF-PET scanner
  P. Moskal, T. Bednarski, P. Białas, M. Ciszewska, E. Czerwiński, A. Heczko, M. Kajetanowicz, Ł. Kapłon, A. Kochanowski, G. Konopka-Cupiał, G. Korcyl, W. Krzemień, K. Łojek, J. Majewski, W. Migdał, M. Molenda, S. Niedźwiecki, M. Pałka, Z. Rudy, P. Salabura, M. Silarski, A. Słomski, J. Smyrski, J. Zdebik, M. Zieliński