Mgr Izabela Drągowska

Diploma thesis

Symulacja kwazi-swobodnej reakcji nn->d pi- w oddziaływaniu deuteronu z deuteronem
I. Drągowska
abstract
Defence year: 2006