SABAT (Stoichiometry Analysis by Activation Techniques)

Ograniczenia standardowych metod wykrywania materiałów niebezpiecznych skłaniają do poszukiwania alternatywnych rozwiązań. Jedną z najbardziej obiecujących metod jest atomometria, polegająca na analizie stechiometrii badanej substancji za pomocą wiązek neutronów. Napromieniowany neutronami przedmiot emituje kwanty gamma, których energia jest charakterystyczna dla każdego pierwiastka. Pomiary energii tych kwantów pozwalają zatem na określenie składu chemicznego badanej substancji. Dotychczas dokonywano ich za pomocą detektorów półprzewodnikowych, które wymagają chłodzenia i obniżają tym samym mobilność urządzenia. Badania mają na celu znalezienie innych rozwiązań, które zapewniłyby lepszą mobilność.