J-PET (Jagiellonian-PET TOMOGRAPHY)

W 2012 roku rozpoczęliśmy realizację projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju mającego na celu zbudowanie, uruchomienie, przetestowanie oraz zoptymalizowanie prototypu nowych pozytonowych tomografów emisyjnych (PET) do diagnostyki medycznej, umożliwiających jednoczesne przestrzenne obrazowanie całego ciała pacjenta, z wykorzystaniem organicznych materiałów scyntylacyjnych. Organiczne detektory promieniowania gamma znacząco obniżą koszty wytworzenia urządzenia oraz zwiększą efektywność i szybkość odtwarzania obrazu dzięki zastosowaniu metody czasu przelotu (zwanej TOF – z ang. Time of Flight) z precyzją o około rząd wielkości lepszą niż w obecnych urządzeniach. Innowacyjność rozwiązania polega na rejestrowaniu kwantów gamma emitowanych z wnętrza ciała pacjenta za pomocą dużych bloków polimerowych, w których miejsce i czas uderzenia kwantu gamma określane jest na podstawie rozkładu czasu dotarcia sygnałów świetlnych do fotopowielaczy. Nowe urządzenie ma szanse być nie tylko tańsze, ale także szczególnie efektywne przy wykrywaniu przerzutów nowotworowych pojawiających się w dowolnym miejscu ciała pacjenta oraz w badaniach klinicznych nowych leków. Wdrażane rozwiązania zostały nagrodzone złotym medalem na Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i NowychTechnologii: BRUSSELS INNOVA 2009. Powyżej przedstawione są schematycznie dwa przykładowe detektory PET: Tomograf Matrycowy (z lewej) oraz Tomograf Paskowy (z prawej).