THESES

BACHELOR THESES DIPLOMA THESES PHD THESES HABILITATION THESES

 1. Studies of control samples and backgrounds for the measurement of direct CP violation with interferometric methods at KLOE
  Author: Szymon Gamrat
  Supervisor: dr Eryk Czerwiński
  abstract
  Defence year: 2023
 2. Development of experimental conditions for measuring the ortho-positronium lifetime in extracellular vesicles obtained in vitro
  Author: Julia Nizioł
  Supervisor: prof. Ewa Stępień
  abstract
  Defence year: 2023
 3. Wyznaczanie parametrów czułości i swoistości testu dla czasu życia orto-Pozytonium w tkance nowotworowej raka jelita grubego
  Author: Agnieszka Babińska
  Supervisor: prof. Ewa Stępień
  abstract
  Defence year: 2023
 4. Polarization formalisms and quantum entanglement in the positronium system
  Author: Mateusz Bała
  Supervisor: dr Michał Silarski, dr Wojciech Krzemień
  abstract
  Defence year: 2022
 5. Study of the Total Body J-PET sensitivity with the Toy Monte-Carlo model
  Author: Szymon Parzych
  Supervisor: prof. Paweł Moskal
  abstract
  Defence year: 2021
 6. System akwizycji danych dla modularnego skanera PET oparty na układach FPGA
  Author: Maciej Bakalarek
  Supervisor: dr Grzegorz Korcyl
  abstract
  Defence year: 2020
 7. Characterization of gamma quanta detector for the SABAT sensor
  Author: Anna Miś
  Supervisor: dr Michał Silarski
  abstract
  Defence year: 2020
 8. Neural networks application in hazardous materials recognition
  Author: Diana Janik
  Supervisor: dr Michał Silarski
  abstract
  Defence year: 2020
 9. Study of the ortho-positronium mean lifetime in cancerous and healthy human colon tissues
  Author: Zuzanna Bura
  Supervisor: prof. Paweł Moskal
  abstract
  Defence year: 2020
 10. Adaptation of image reconstruction algorithms with time-of-flight for the J-PET tomography scanner
  Author: Kamil Rakoczy
  Supervisor: dr Wojciech Krzemień
  abstract
  Defence year: 2019
 11. Tomographic data processing and visualization on programmable devices
  Author: Karol Farbaniec
  Supervisor: dr Grzegorz Korcyl
  abstract
  Defence year: 2019
 12. Drift Chamber Track Reconstruction for the P349 Antiproton Experiment
  Author: Dominika Alfs
  Supervisor: dr Marcin Zieliński
  abstract
  Defence year: 2017
 13. Assembly and calibration of apparatus for Positron Annihilation Lifetime Spectroscopy
  Author: Kamil Dulski
  Supervisor: prof. Paweł Moskal
  abstract
  Defence year: 2016
 14. Feasibility studies of measurements of annihilation photons polarization with the J-PET detector
  Author: Nikodem Krawczyk
  Supervisor: prof. Paweł Moskal
  abstract
  Defence year: 2016
 15. Application of 3D computer graphics techniques usedin video games for Monte Carlo calculationsof multi-particle transport code
  Author: Sławomir Tadeja
  Supervisor: prof. Paweł Moskal
  abstract
  Defence year: 2016
 16. Development and implementation of Electronic Logbook for J-PET research groupusing Symfony2 framework
  Author: Mateusz Haber
  Supervisor: dr Marcin Zieliński
  abstract
  Defence year: 2015
 17. Zrównoleglenie i optymalizacja algorytmów w pakiecie symulacji wykrywacza materiałów wybuchowych
  Author: Michał Smolis
  Supervisor: prof. Paweł Moskal
  abstract
  Defence year: 2015
 18. Studies of changes of signals shapes in plastic scintillator strips
  Author: Monika Pawlik-Niedźwiecka
  Supervisor: prof. Paweł Moskal
  abstract
  Defence year: 2014
 19. The impact of a patient's size on a spatial resolution of PET scanner constructed of polymer scintillators
  Author: Ewelina Kubicz
  Supervisor: prof. Paweł Moskal
  abstract
  Defence year: 2014
 20. Reconstruction of hit position of gamma quanta in scintillators based on sampling of signals in voltage and fraction domains
  Author: Natalia Zoń
  Supervisor: prof. Paweł Moskal
  abstract
  Defence year: 2014
 21. Measurement of the charge asymmetry for the KS -> pi e nu decay with the KLOE detector
  Author: Daria Kamińska
  Supervisor: prof. Paweł Moskal, dr Eryk Czerwiński
  abstract
  Defence year: 2014
 22. A novel algorithm for the K->pi0pi0->gggg decay vertex reconstruction for the KLOE-2 experiment
  Author: Aleksander Gajos
  Supervisor: prof. Paweł Moskal, dr Eryk Czerwiński
  abstract
  Defence year: 2013
 23. Synteza scyntylatorów polimerowych
  Author: Anna Wieczorek
  Supervisor: dr Andrzej Kochanowski
  abstract
  Defence year: 2013
 24. Badanie rozdzielczości czasowej detektorów scyntylacyjnych pod kątem ich użycia w Pozytonowej Tomografii Emisyjnej.
  Author: Marta Ciszewska
  Supervisor: prof. Paweł Moskal
  abstract
  Defence year: 2012
 25. Studies of detection of gamma radiation with use of organic scintillator detectors in view of positron emission tomography
  Author: Szymon Niedzwiecki
  Supervisor: prof. Paweł Moskal
  abstract
  Defence year: 2011
 26. Measurement of the neutral kaon regeneration cross-section in beryllium at P=110 MeV/c with the KLOE detector
  Author: Izabela Balwierz
  Supervisor: prof. Paweł Moskal
  abstract
  Defence year: 2011
 27. Bulk polymerization of styrene and its derivatives as material for construction of scintillators
  Author: Łukasz Kapłon
  Supervisor: dr Andrzej Kochanowski
  abstract
  Defence year: 2011
 28. Feasibility study of measuring CP symmetry violation via eta->4pi decay using WASA-at-COSY detector
  Author: Tomasz Bednarski
  Supervisor: prof. Paweł Moskal
  abstract
  Defence year: 2011
 29. Investigations of the time interval distributions between the decays of quantum entangled neutral kaons
  Author: Tomasz Twaróg
  Supervisor: prof. Paweł Moskal
  abstract
  Defence year: 2010
 30. Feasibility study of eta-mesic nuclei production by means of the WASA-at-COSY and COSY-TOF facilities
  Author: Magdalena Skurzok
  Supervisor: prof. Paweł Moskal
  abstract
  Defence year: 2010
 31. Merging and splitting of clusters in the electromagnetic calorimeter of the KLOE detector
  Author: Jarosław Zdebik
  Supervisor: prof. Paweł Moskal
  abstract
  Defence year: 2008
 32. Liniowy model pozytonowego tomagrafu emisyjnego
  Author: Ewelina Czaicka
  Supervisor: prof. Paweł Moskal
  abstract
  Defence year: 2008
 33. Analysis of the differential cross sections for the reaction pp --> ppK+K- in view of the K+K- interaction
  Author: Michał Silarski
  Supervisor: prof. Paweł Moskal
  abstract
  Defence year: 2008
 34. Feasibility study of the eta-prime -> pi+pi-pi0 decay using WASA-at-COSY apparatus
  Author: Marcin Zieliński
  Supervisor: prof. Paweł Moskal
  abstract
  Defence year: 2008
 35. Symulacje komputerowe reakcji pp->pp eta-prime w celu wyznaczenia szerokości naturalnej mezonu eta-prime z pomiarów wykonanych układem detekcyjnym COSY-11
  Author: Eryk Czerwiński
  Supervisor: prof. Paweł Moskal
  abstract
  Defence year: 2006
 36. Symulacja kwazi-swobodnej reakcji nn->d pi- w oddziaływaniu deuteronu z deuteronem
  Author: Izabela Drągowska
  Supervisor: prof. Paweł Moskal
  abstract
  Defence year: 2006
 37. Bremsstrahlung radiation in the deuteron - proton collision
  Author: Joanna Przerwa
  Supervisor: prof. Paweł Moskal
  abstract
  Defence year: 2004
 38. Eta and Eta-prime meson production in the quasi-free proton-neutron collisions at the COSY–-11 facility
  Author: Rafał Czyżykiewicz
  Supervisor: prof. Paweł Moskal
  abstract
  Defence year: 2002
 39. Response function of the trigger scintillation detector for the COSY-11 installation
  Author: Paweł Moskal
  Supervisor: prof. Lucjan Jarczyk
  abstract
  Defence year: 1993