POPULAR SCIENCE ARTICLES

 1. Jednoczasowa tomografia PET całego ciała
  P. Moskal, E. Stępień
  published in: Alma Mater UJ 224/2021 (2021) 48-53
 2. Rozwój techniki obrazowania pozytonium przy użyciu skanera PET na całe ciało
  P. Moskal, E. Stępień
  published in: Inżynier i Fizyk Medyczny Vol. 10 (2021) 143-144
 3. Towards positronium imaging with total-body PET from plastic scintillators
  P. Moskal, E. Stępień
  published in: European Medical Physics News 01/2021 (2021) 68-69
 4. Od radioaktywnego cukru do medycyny nuklearnej, youtube stream: https://www.youtube.com/watch?v=PYutBZRs_G4
  Sz. Niedźwiecki
  published in: Bliżej Nauki
 5. Terapia borowo-neutronowa BNCT przyszłością w leczeniu rozsianych nowotworów
  M. Szczepanek, M. Silarski
  published in: Foton 149 (2020) 28-35
 6. J-PET's plastic revolution
  E. Czerwiński
  published in: CERN Courier, Vol. 58, Number 9 (2018) 17
 7. PET a GPS, czyli o trilateracji słów kilka
  E. Czerwiński
  published in: Inżynier i Fizyk Medyczny 6 Vol. 4 (2015) 327-329
 8. Tomografia PET/MRI przy zastosowaniu innowacyjnego mobilnego wkładu TOF-PET
  B. Głowacz, M. Zieliński
  published in: Inżynier i Fizyk Medyczny 5 Vol. 4 (2015) 241-244
 9. J-PET: nowy Pozytonowy Emisyjny Tomograf zbudowany z plastikowych detektorów
  P. Moskal, A. Kubica
  published in: Inżynier i Fizyk Medyczny 5 Vol. 4 (2015) 235
 10. Łamanie symetrii względem odwrócenia czasu - cz. II
  P. Moskal
  published in: Foton 128 (2015) 4-17
 11. Antimatter reveals cancer
  T. Bednarski, P. Białas, E. Czerwiński, A. Gajos, T. Gruntowski, A. Gruntowski, T. Gucwa-Ryś, A. Heczko, M. Kajetanowicz, D. Kamińska, Ł. Kapłon, A. Kochanowski, G. Korcyl, J. Kowal, G. Konopka-Cupiał, T. Kozik, W. Krzemień, E. Kubicz, W. Migdał, M. Molenda, I. Moskal, P. Moskal, Sz. Niedźwiecki, M. Niedźwiecka-Pawlik, O. Rundel, Z. Rudy, P. Salabura, N. G. Sharma, M. Silarski, A. Słomski, J. Smyrski, A. Strzelecki, A. Wieczorek, M. Zieliński, N. Zoń
  published in: Projektor Jagielloński 2
 12. Łamanie symetrii względem odwrócenia czasu - cz.I: Oscylacje mezonów dziwnych
  P. Moskal
  published in: Foton 126 (2014) 9-17
 13. Antymateria odsłania nowotwór
  P. Moskal
  published in: Projektor Jagielloński 2 (2014) 97-98
 14. Wyznaczanie profilu wiązki promieniowania używanego do cechowania tomografu PET
  Ines Moskal
  published in: Foton 124 (2014) 18-22
 15. Poszukiwanie cząstek ciemnej materii w laboratoriach na Ziemi
  P. Moskal
  published in: Foton 124 (2014) 4-12
 16. Po co nam fizyka cząstek?
  M. Silarski
  published in: NIMB 15 (2012) 13
 17. Jak zobaczyć pojedynczy foton, czyli czego oko nie widzi
  Łukasz Kapłon, Nikodem Krawczyk, Ines Moskal
  published in: Foton 119 (2012) 21-27
 18. Promieniowanie naturalne z Ziemii i z Kosmosu.
  P. Moskal, S. Jowzaee
  published in: Foton 117 (2012) 4-20
 19. Metoda datowania węglem 14C. Skąd wiemy, kiedy wymarły mamuty.
  P. Moskal
  published in: Neutrino 16 (2012) 1-4
 20. From mesons to tomography
  P. Moskal
  published in: Magazyn Kompas Innowacji nr 4 (2012) 9
 21. Od mezonów do tomografii
  P. Moskal
  published in: Magazyn Kompas Innowacji nr 3 (2012) 6
 22. Symetria CP a ewolucja Wszechświat
  M. Silarski
  published in: Częstochowski Kalendarz Astronomiczny 2012:185-190
 23. Dawki promieniowania jądrowego
  P. Moskal
  published in: Foton 112 (2011) 9
 24. Atometria jako metoda wykrywania substancji niebezpiecznych
  M. Silarski, P. Moskal
  published in: Foton 112 (2011) 15
 25. Poszukiwanie cząstek ciemnej materii w zderzeniach elektron-tarcza
  M. Silarski
  published in: Częstochowski Kalendarz Astronomiczny 2011:153-159
 26. Nuclear physics in medicine, minefield and kitchen
  P. Moskal
  published in: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio AAA - Physica V66 71-88 (2011)
 27. Czy promieniowanie jądrowe jest zawsze szkodliwe dla zdrowia? Hormeza radiacyjna.
  P. Moskal
  published in: Foton 110 (2010) 26
 28. Energia jądrowa w kuchni: konserwowanie żywności za pomocą promieniowania jądrowego
  P. Moskal
  published in: Foton 109 (2010) 8
 29. Badania reakcji pp-->ppK + K - pod kątem oddziaływania kaon-proton i kaon-antykaon
  M. Silarski
  published in: Częstochowski Kalendarz Astronomiczny 2010:181-189