mgr Maciej Bakalarek

Diploma thesis

System akwizycji danych dla modularnego skanera PET oparty na układach FPGA
Supervisor: dr Grzegorz Korcyl
abstract
Defence year: 2020